Fietsen: Armoede of rijkdom

Donderdag 27 september 2018 is er weer een bijeenkomst van de Fietscommunity 2.0. Nederland is een fietsland. Fietsen zit in onze cultuur en wordt ons met de paplepel ingegoten. Je zou dus niet denken dat in ons land fietsarmoede een issue is. Toch is er een groep mensen in Nederland waarbij fietsen niet van zelfsprekend is. Dit kan verschillende oorzaken hebben van niet kunnen of mogen fietsen, een fiets niet kunnen veroorloven tot niet (meer) durven te fietsen.

Fietsen kan een belangrijke rol spelen in iemands ontwikkeling of toegang tot voorzieningen en werk. We blijven bij deze bijeenkomst dus weg van de fietsinfrastructuur en zoomen in op economische, sociale, culturele en tal van praktische beweegredenen om juist niet te fietsen. Hoe kunnen we zorgen dat fietsen voor iedereen toegankelijk wordt? Is er al onderzoek beschikbaar? Welke organisaties zijn hier al mee bezig en wat is er nodig om iedereen op de fiets te krijgen? Kom op 27 september naar Utrecht en praat mee!

Programma

13.00-13.30        Inloop

13.30-14.00        Welkom en inleiding van Hugo van der Steenhoven (Hugo Cycling) en Rob van der Bijl (RVDB Go Dutch Cycling) n.a.v. hun onderzoek naar vervoersarmoede,

14.00-14.40        Patrick Bek (TU Eindhoven) gaat in op het ruimtelijk- en verkeersbeleid in na-oorlogs Rotterdam en hoe dit uitmondde in vervoersarmoede voor verschillende groepen. Angela van der Kloof (Mobycon) zoomt in op verschillende perioden van fietslessen aan vrouwen in Nederland sinds de jaren ’70, in het geschetste kader van vervoersarmoede.

14.40-15.10        Professor Hans Jeekel (TU Eindhoven en Rijkswaterstaat) reageert op de presentaties.

15.10-15.30        Pauze

15.30-16.00        Een gesprek met twee werkers uit de praktijk, Syb Tsjepkema (beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Zwolle) en Jos Legebeke (welzijnsorganisatie Travers): Herkennen ze de geschetste problemen? Kan fietsen een bijdrage leveren aan tegengaan van vervoersarmoede? Kan fietsen een rol spelen in het maatschappelijk actief krijgen van achterstandsgroepen.

16.00-16.40        Forumdiscussie. De verschillende sprekers krijgen stellingen over fietsarmoede om over te discussiëren. Wat is de grootste oorzaak van de ontoegankelijkheid van het Nederlandse fietssysteem? Wat zijn de oplossingen? Wie moet er ingrijpen en waarom? Uiteraard is het publiek van harte uitgenodigd om vragen te stellen of te reageren.

16.40-16.55        Jan Klinkenberg (VerDuS) over het vervolg van de Fietscommunity 2.0; hoe verder in 2019?

16.55-17.00        Afsluiting

17.00-18.00       Borrel

Aanmelden kan via: www.fietsberaad.nl

Voor meer informatie over de fietscommunity: jan.klinkenberg@platform31.nl