Fietsveiligheid, hoe staat Nederland ervoor?

Bron: http://noowz.nl/media/fietsveiligheid-handleiding-uit-1940/

De Fietscommunity 2.0 en CROW-Fietsberaad nodigen u als lid van deze community graag uit voor een bijeenkomst op 10 mei in Utrecht. De bijeenkomst zal gaan over de fietsveiligheid in Nederland. Terwijl het aantal slachtoffers onder automobilisten sterk daalt blijft het aantal omgekomen fietsers al jaren stabiel en neemt het aantal gewonde fietsers fors toe. Mede om gezondheidsredenen wordt het fietsen in Nederland (en wereldwijd) sterk gestimuleerd, hierdoor neemt het belang van veilig fietsen alleen maar toe. Is het in deze context verontrustend dat steeds minder kinderen leren fietsen en op de fiets naar school gaan? Hoe kunnen fietsstimulering en veilig fietsen hand in hand gaan? Hoe kunnen we fietsveilig ruimtelijk ontwerpen?

Samen met Peter van der Knaap (SWOV) willen wij met jullie, de fietscommunity, het gesprek aangaan over de fietsveiligheid in Nederland en hoe we daar als community een bijdrage aan kunnen leveren. In de community staat het onderzoek centraal dus is er voldoende onderzocht? Weten we alles rond fietsveiligheid? Wat doen de overheid en de NGO’s met de resultaten van onderzoek?

Programma: Fietsveiligheid

13:15-13:30 Inloop
13:30-13:35 Opening en toelichting op het programma (Jan Klinkenberg)
13:35-14:00 Fietsveiligheid: een positief perspectief
Presentatie Peter van der Knaap (SWOV) over fieten, cijfers en meer over fietsveiligheid
14:00-14:10 Vragen en opmerkingen uit de zaal
14:10-14:30 Fietsveiligheid: het ontwerp van een veilige omgeving
Reflectie uit de praktijk van ruimtelijk ontwerpen
14:30-14:40 Vragen en opmerkingen uit de zaal
14:40-15:00 BREAK: Studenten van de Universiteit Utrecht tonen resultaten van fietsgerelateerd innovatie-onderzoek over:

  • Is er een relatie tussen de fietstrend en de afname van het autobezit van jongeren?
  • Fietsen en gezondheidszorg
  • Op zoek naar (nieuwe) deelfietssystemen
15:00-15:30 Pauze met posterpresentaties door studenten
15:30-16:15 Paneldiscussie fietsveiligheid (Hugo van der Steenhoven)
Met oa. Robert Galjaard (VanRens), Kate de Jager (Ministerie van milieu en infrastructuur), Saskia Kluit (Fietsersbond) en Maarten Hoorn (Platform31).
16:15-17:00 Fietsveiligheid: Aanscherpen en verbinden (Hugo van der Steenhoven en Jan Klinkenberg)
Discussie met de zaal over urgenties en aanpakken. hoe vertaalt dit naar de matrix en de werkgroepen Bikenomics (E3), Milieu (E4) en Sociale cohesie en gezondheid (E5)?
17:00-18:00 Afsluiting en borrel

Aanmelden kan via de Fietsberaad.

Voor meer informatie: www.fietscommunity.nl
Volg ons nu ook op twitter: @fietscommunity