Uitnodiging bijeenkomst Fietscommunity 2.0 op 30 november 2017

Smart Cycling Futures en de Tour de Force

Het onderzoeksprogramma Smart Cycling Futures is inmiddels al weer even bezig met fietsonderzoek. Verschillende thema’s komen aan bod met betrekking tot de fiets. Denk aan: het actuele debat over deelfietsen, hoe gaat de overheid om met fiets en fietsbeleid, ruimte en fietsen, fietsstraten, fiets en OV,  Nederland als fietsland, etc. Lopen wij nou voorop? En waarom is fietsonderzoek nou zo belangrijk?

In de ochtend van 30 november zitten de onderzoekers en het consortium van Smart Cycling Futures bij elkaar om te praten over hun fietsonderzoek en de praktijk. Vanaf 13.30 staan de onderzoekers bij hun posterpresentaties. Kom kijken en ga het gesprek aan met de onderzoekers. Welk fietsthema spreekt u het meest aan? Waar komen we nog kennis te kort?

Geef je voor het middagprogramma op via deze link van CROW / Fietsberaad

Programma

12:30-13:30    Inloop, met lunch

13:30-14:00    10 posterpresentaties van jonge onderzoekers

14:00-14:45    Lot van Hooijdonk (Wethouder Utrecht) – Fietsbeleid van de toekomst en het belang van fietsonderzoek voor de Nederlandse praktijk

14:45-15.00    Pauze met koffie en thee

15:00-15:45    Drie fietsonderzoekers aan het woord

–       Over deelfietsen en strooifietsen

–       Over fiets en OV

–       Over fietsonderzoek TU Delft

15:45-16:15   Rick Lindeman (Rijkswaterstaat, wegkapitein kennis Tour de Force) gaat het gesprek aan met mensen van de praktijk, welke kennis mist er, waar is behoefte aan?

16:15-16:45    Discussie, o.a. over de betekenis voor de activiteiten van de Fietscommunity (Jan Klinkenberg en Rob van der Bijl)

16:45-18:00    Afsluiting en borrel

Praktische informatie

Geef je voor het middagprogramma op via deze link van CROW / Fietsberaad

Voor meer informatie: www.fietscommunity.nl

Volg ons nu ook op twitter: @fietscommunity

 

Be the first to comment

Leave a Reply