Uitnodiging debatbijeenkomst Fietscommunity 2.0 op 27 sept 2016

Is er toekomst voor Nederland Fietsland?

De Fietscommunity 2.0 en CROW-fietsberaad nodigen u als lid van deze community graag uit voor een debatbijeenkomst op 27 september 2016 in Utrecht. De bijeenkomst gaat over de positie van de fiets in Nederland en hoe die versterkt kan worden. Het debat wordt ingeleid door presentatie van vijf essays door verschillende fietsdeskundigen. Er zal ruimte zijn voor discussie en de middag wordt afgesloten met een korte blik vanuit de fietsindustrie en lokaal beleid.

Aanleiding voor het debat is de recente publicatie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM),  waarin een aantal experts is gevraagd om hun toekomstvisie op de fiets te verwoorden in een prikkelend en beeldend essay. Aan bod komen onderwerpen als: de beleving van de fiets, de invloed van de ruimtelijke inrichting, de doelgroepen van de fiets en de effecten op leefbaarheid, vervoersarmoede, gezondheid en bereikbaarheid.

Programma: Vijf toekomstbeelden over fietsgebruik

13:15-13:45  Inloop

13:45-14:00  Opening door Hugo van der Steenhoven (dagvoorzitter) en intro door Harry Derriks (KiM)

14:00-15:00  Presentatie 3 essays
1) Wat als… de e-fiets concurrerend wordt met de auto, bus, tram of metro? Terugblik in 2025. Angela van der Kloof en Johan Diepens
(beiden Mobycon). Reflectant: Noortje Groot (RWS)
2) Wat als… door schaalvergroting in steden de voorzieningen slechter op de fiets of te voet bereikbaar zijn? Karel Martens en Kevin Krizek
(beiden Radboud Universiteit). Reflectant: Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen)
3) Wat als… de overheid zich in plaats van op snelheid zou richten op de beleving van de reistijd? Mark van Hagen (NS), Miranda Thüsh
(ThuisraadRO). Reflectant: Paul van de Coevering (NHTV)

15:00-15:15  Koffiepauze

15:15-15.55  Presentatie 2 essay
4)  Wat als… we de kracht van de trein-fiets combinatie beter (h)erkennen? Roland Kager (Studio Bereikbaar). Reflectant: Kees Miedema (NS)
5) Wat als… tien procent van de autoruimte in de stad naar voetgangers en fietsers gaat? Ineke Spapé en Egbert Kalle (beiden SOAB).
Reflectant:  José Besselink (gemeente Rotterdam/Bureau binnenstad)

15:55-16:10  Wat moet er gebeuren om de fietstoekomst te ‘realiseren’? Presentatie over transities en transitiemanagement door Rob Raven (Universiteit Utrecht)

16:10-16:50  Discussie (o.l.v. Hugo van der Steenhoven)

16:50-17:00  Frisse blikken vanuit fietsindustrie (Raymond Gense, Gazelle/Pon) en beleid (Sjors van Duren, Provincie Gelderland)

17:00-18:00  Afsluiting en borrel

Praktische informatie

Datum:           27 september 2016
Tijd:                13:15- 18:00 uur
Locatie:          Vergaderruimte Utrecht, Pieterskerkhof 23 (ingang onder de poort door), 3512 JS Utrecht
Kosten:          Gratis
Contact:         Suzanne Bleijenberg, email: suzanne.bleijenberg@platform31.nl, of
Linda Heilmann, email: linda.heilmann@crow.nl

Aanmelden gaat via de website van het Fietsberaad. (Klik hiervoor op deze link).

Voor meer informatie: www.fietscommunity.nl

Volg ons nu ook op twitter: @fietscommunity

Voor meer informatie over de publicaties van het KiM: www.kimnet.nl

Be the first to comment

Leave a Reply