matrix-2nov16

De Fietscommunity is gelanceerd op 16 september 2015. Wat zijn de ontwikkelingen in het fietsonderzoek van de laatste tijd? Wat gebeurt er met de tot nu toe ontwikkelde kennis in bijvoorbeeld het kennisprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad? Op welke manier krijgen het universitaire fietsonderzoek en -onderwijs verder gestalte? En hoe wordt de ‘fietskenniscommunity’ verder verankerd en verstevigd? Deze vragen en meer zijn aan de orde gekomen tijdens de ‘Lancering Fietscommunity 2.0’, op 16 september 2015 te Utrecht, georganiseerd door VerDuS (Jan Klinkenberg) en Fietsersbond (Hugo van der Steenhoven). Betrokkenen en geïnteresseerden in wetenschappelijk fietsonderzoek en fietsbeleid zijn hier samengekomen. Medewerking is onder meer verleend door Lucas Harms (KiM), Rob van der Bijl (RVDB Urban Planning/GoDutchCycling), Marcus Popkema (Windesheim), Jaap Modder (Brainville, lid Innovatieberaad IenM) en Rob Raven (Universiteit Utrecht). Sinds 2019 wordt de Fietscommunity georganiseerd onder auspiciën van Platform31.

Contact met de Fietscommunity:

Over inhoud van de website en het werk aan de matrix: Rob van der Bijl – rajvdb@xs4all.nl
Over fietszaken en -onderzoek: Hugo van der Steenhoven – hugo.vds@planet.nl

cropped-2015-12-17_1450389087.jpg