Bicycle Lessons, Activity Participation and Empowerment

Angela van der Kloof

Domeinen: Kringen: Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix

Bicycle Lessons, Activity Participation and Empowerment

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Angela van der Kloof, Radboud Universiteit Nijmegn, Technion, Israel Institute of Technology

Projectomgeving

Immigrante vrouwen in Amsterdam

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Angela van der Kloof, Jeroen Bastiaanssen, Karel Martens

Trekker Fietscommunity

Angela van der Kloof

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

Immigranten en vluchtelingen blijken een grote vorm van sociale exclusie te ondergaan door de lastige toegang tot transport, om uiteenlopende redenen. De fiets geeft deze vrouwen een enorm potentieel om hun mobiliteit te vergroten. Fietslessen moeten bijdragen om hun participatie in de samenleving zo te vergroten.

Domeinen

(E5) Sociale Cohesie

Kringen

(C3) Basis/Onafhankelijk onderzoek

Onderzoekstypen

(R1) Wetenschappelijk

Samenvatting

Niet-Westerse migranten en vluchtelingen vrouwen zijn een kwetsbare groep als het gaat om toegang tot voorzieningen, vervoersarmoede en daardoor voor sociale uitsluiting. De fiets biedt in theorie mogelijkheden om de mobiliteit van deze doelgroep te versterken. Dit artikel gaat in op het effect van fietslessen voor migranten en vluchtelingen vrouwen op hun fietsgebruik en activiteiten participatie. Het maakt gebruik van een survey en diepte-interviews uitgevoerd onder niet-westerse vrouwen in Amsterdam. De uitkomsten laten zien dat de invloed op de activiteiten participatie wisselend is. Sommigen gebruiken de fiets dagelijks terwijl anderen nog steeds uitdagingen tegenkomen in het zich eigen maken van de fiets. Tegelijkertijd is te zien dat de lessen een substantiële bijdrage leveren gevoelens van eigenwaarde en aan het zelfvertrouwen.

Relatie tussen fietslessen en participatie in de samenleving
Uw tags

Fietslessen, Gender, Participatie, Empowerment, Amsterdam

Beschrijving 

Doel en opzet

Het ontdekken van de impact van fietslessen voor vrouwelijke immigranten en vluchtelingen op fietsgebruik en participatie in de samenleving in Amsterdam.

Organisatie en financiering

Niet van toepassing

Periode en beschikbaarstelling

2013-2014

Werkpakketten

Het onderzoek is gebaseerd op twee verschillende eerdere gedane studies. Eerst is er een studie gedaan onder 83 immigrante vrouwen die meededen aan fietslessen in Amsterdam door de gemeente Amsterdam, waarbij aandacht werd besteed aan het gedrag voor de lessen en achteraf.
De tweede studie, ook in Amsterdam, is uitgevoerd met diepte-interviews met 19 vrouwen die deelnamen aan de fietslessen.
Deze beide studies zijn geanalyseerd om een beter begrip te hebben van de (potentiële) gevolgen van de fietslessen op participatie in de samenleving.

Toepassingen

Artikel ‘Bicycle Lessons, Activity Participation And Empowerment’ in Case Studies on Transport Policy, September 2014.

Overige

De studies waar dit onderzoek op gebaseerd is zijn beide zo uitgevoerd dat alleen de resultaten en gevolgen van fietslessen voor de vrouwen zijn gemeten direct na afloop van de lessen. Er is dus geen kennis over de impact op langere termijn.

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

van der Kloof, A., Bastiaanssen, J., & Martens, K. (2014). Bicycle lessons, activity participation and empowerment. Case studies on transport policy2(2), 89-95.

Betrokken maatschappelijke partijen

Gemeente Amsterdam

Gerelateerde projecten

PM

Gerelateerde toepassingen

Het onderzoek is gebaseerd op 2 eerder uitgevoerde onderzoeken naar de impact van fietslessen op vrouwen die in Nederland immigrant zijn.

– Janssen, C. (2011). Survey before and after bicycle lessons in Amsterdam Nieuw West.

– Wolters, S. R. (2011). Helpt de fiets allochtone vrouwen vooruit? Een verkennend onderzoek naar het effect van fietseducatie op de activiteitenparticipatie van allochtone vrouwen.

Vervolgonderzoek

PM

Links

https://www.researchgate.net/publication/263544996_Bicycle_Lessons_Activity_Participation_And_Empowerment

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Case Studies on Transport Policy
CROW-Fietsberaad

Contactgegevens

Angela van der Kloof
a.vanderkloof@mobycon.nl