Omslag 2

Bikenomics Amsterdam

November 24, 2017 Arjen Klinkenberg

In opdracht van de gemeente Amsterdam is onderzocht wat de effecten van fietsen zijn vanuit maatschappelijk, economisch en sociaal perspectief. Om deze effecten in cijfers uit te drukken is gebruik gemaakt van statistieken over het fietsgebruik en de fietsgerelateerde economie en beschikbare kengetallen over de maatschappelijke effecten van fietsen. […]

fietsles-CROW

Bicycle Lessons, Activity Participation and Empowerment

September 27, 2017 Arjen Klinkenberg

Immigranten en vluchtelingen blijken een grote vorm van sociale exclusie te ondergaan door de lastige toegang tot transport, om uiteenlopende redenen. De fiets geeft deze vrouwen een enorm potentieel om hun mobiliteit te vergroten. Fietslessen moeten bijdragen om hun participatie in de samenleving zo te vergroten. […]