Omslag 2

Bikenomics Amsterdam

November 24, 2017 Arjen Klinkenberg

In opdracht van de gemeente Amsterdam is onderzocht wat de effecten van fietsen zijn vanuit maatschappelijk, economisch en sociaal perspectief. Om deze effecten in cijfers uit te drukken is gebruik gemaakt van statistieken over het fietsgebruik en de fietsgerelateerde economie en beschikbare kengetallen over de maatschappelijke effecten van fietsen. […]

Bikeprint

Bikeprint

November 23, 2017 Arjen Klinkenberg

Bike PRINT is geïnitieerd met een focus op de ontwikkeling van toegepaste wetenschappelijke kennis op het gebied van duurzame mobiliteit door de Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit. Het is oorspronkelijk ontstaan als een demonstratieproject binnen het InterRegIVb project NISTO, waardoor directe samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant mogelijk gemaakt is als mede bedenker en mede initiator van de Bike PRINT. […]