Fietscommunity

De Fietscommunity  is de plek waar onderzoekers en praktijkmensen elkaar ontmoeten om kennis en ervaringen over trends en ontwikkelingen met betrekking tot de fiets uit te wisselen, kennis te delen, elkaar te inspireren en nieuwe kennisinitiatieven te kunnen starten.

cropped-Screen-Shot-2016-01-06-at-10.56.21-1-1.png Welkom bij de Fietscommunity

Waarom – De Fietscommunity (versie 2.0) is nodig om structuur en samenhang in het Nederlandse fietsonderzoek aan te brengen en te bestendigen. De Fietscommunity is de plek waar onderzoekers en praktijkmensen elkaar ontmoeten om kennis en ervaringen over trends en ontwikkelingen met betrekking tot de fiets uit te wisselen, kennis te delen, elkaar te inspireren en nieuwe kennisinitiatieven te kunnen starten. De Fietscommunity neemt initiatieven om de ontwikkelde fietskennis te verbinden met de praktijk; met beleid, innovaties, stedelijke agenda’s, experimenten etc. Voorbij de 1.0-versie – die in 2013 ontstond vanuit het (wetenschappelijk) kennisprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad en het initiatief Transumo Footprint – is het nu nadrukkelijk de bedoeling te werken voor al het onderzoek, dus niet alleen wetenschappelijk, en niet alleen gelinkt aan lopende wetenschappelijke kennisprogramma’s. De positie van Nederland als fietsland vraagt immers om een community met meer betrokken partijen en een sterk extern profiel dat, via kennistransfer en valorisatie van onderzoeksresultaten kan bijdragen aan innovaties op fietsgebied en van daaruit kan bijdragen aan vergroting en verbetering van de rol van de fiets in met name de stedelijke regio’s. De Fietscommunity heeft dan ook de ambitie om zich te ontwikkelen tot een in ons land toonaangevend open innovatieplatform voor de fiets.

Wat – De Fietscommunity is een Nederlandse netwerkorganisatie. Het functioneert als een ‘hub’, waarvan de spaken reiken naar al het voor Nederland relevante fietsonderzoek en de ermee verbonden organisaties en deelnetwerken. De Fietscommunity neemt niet de plaats in van reeds bestaande organisaties en netwerken, maar voegt ‘verbinding’ toe aan die organisaties en netwerken. Met netwerksturing wordt getracht relevante organisaties en programma’s in het fietsdomein te enthousiasmeren om met de community mee te doen, kennis te delen en onderzoek te stimuleren en te coördineren.