25915898773_c1424e8202_qNationale Fietscongres 2018 in Rotterdam

Fietsgeluk is het hoofdthema van deze zevende editie van het Nationaal Fietscongres op 21 juni in Rotterdam. Dit geluk wordt behandeld met verschillende onderwerpen: ‘Fiets tussen stad en plattenland’, ‘Meer ruimte voor de fiets’, ‘Gericht stimuleren fietsgebruik’, ‘Fietsveiligheid’ en ‘Wind uit de andere hoek’. Daarnaast worden er sessies ingevuld op basis van ingediende sessie-ideeën.

Voor meer informatie, klik hier.

bb348a3d-ad67-4d8b-9476-4aa3148a3665

Interessante presentatie van de Summer School on Cycling

8 Juli werd de  Summer School on Cycling afgesloten met verschillende presentaties. Aan het programma van de Summer School deden studenten aan mee die overal vandaan kwamen, van Australië, tot Canada, China en Colombia. Allemaal met één ding gemeen, hun interesse in de fiets. Samen hebben ze drie weken lang nagedacht over fietsen, fietsgedrag en fietsbeleid. Het resultaat van de Summer School on Cycling zijn vijf verschillende perspectieven op de fiets. Enkele interessante boodschappen die je mee krijgt van de studenten: ‘Don’t be a goose; embrace the swarm’, ‘Cycling is the new LinkedIn’ en ‘Mind over matter’. De filmpjes van de presentaties zijn hier te vinden.

Voor meer informatie over de Summer School on Cycling of de volgende editie, klik dan hier

 

MamaAgatha-19juli2016-1

Mama Agatha. Fietslessen als vorm van empowerment en onderzoek

Rob van der Bijl (GoDutchCycling – http://www.lightrail.nl/bicycles/)

Vrijdag 19 juli is een belangrijke dag voor fietsen in Amsterdam geweest. De leerlingen van de Ghanese Agartha Frimpong, oftewel ‘Mama Agatha’ kregen toen hun fietsdiploma’s uitgereikt in het South East Building aan de Bijlmerdreef in Amsterdam Zuidoost.  Met Mama Agatha heeft zich een nieuwe praktijk aangekondigd met nieuwe vormen van bottom-up activiteiten en onderzoek. Haar 12-weekse fietslessen voor migrantenvrouwen uit China, Ghana, Marokko, Mali, Somalië en vele andere landen verenigen al sinds 2009 Nederlandse praktijkkennis en lokale gemeenschap.

Mama Agatha staat voor een initiatief vanuit de basis (de ‘grass roots’ zoals dat in Amerika heet) om gewone mensen te stimuleren te gaan fietsen. En meer dan dat, want Agartha moedigt haar leerlingen ook aan eigen vaardigheden te ontwikkelen om zo een eigen weg in de maatschappij te vinden – zij zelf is een ‘community’-mens, de hele dag in de weer met koken voor de buurt, geven van naailessen, enzovoorts. Direct en indirect heeft het fietsdiploma zo een emanciperende werking. Het zet inwoners van Amsterdam Zuidoost in hun kracht. Tijdens mijn bezoek eerder dit jaar aan een van de lessen in de parkeerkelder van het South East Building was ik aangenaam verrast door het plezier en het enthousiasme van de lerende fietssters. Wat een mooi project!

Projecten zoals de fietslessen van Mama Agatha omvatten bij nader inzien een substantieel deel van onze matrix (http://www.fietscommunity.nl/matrix/). Bottom-up met sterk praktijk gerichte activiteiten wordt de facto onderzoek verricht binnen maar liefst vier van de vijf domeinen. In de eerste plaats natuurlijk het domein mobiliteit, want de fietslessen vergroten uiteindelijk de vervoersmogelijkheden voor nieuwe groepen uit de samenleving. Het ruimtelijk domein is eveneens vertegenwoordigd. De vrouwen van Mama Agatha leren gedrag in de ruimte aan, niet alleen verkeerstechnisch, maar ook sociaal en ergonomisch. Ze leren als het ware te laveren. Doordat ze dat allemaal kunnen wordt hun toegang tot de economie (het derde domein) versterkt. En daarmee hun positie in het sociale domein. Kortom ‘empowerment’! Ze krijgen beter toegang  tot werk, voorzieningen en sociale kringen.

Het zou een goed idee zijn om de verschillende onderzoeksonderwerpen systematisch in kaart te brengen aan de hand van het praktisch werk van Mama Agatha en vergelijkbare projecten en initiatieven. Naast de basisvaardigheden voor fietsen vertegenwoordigen condities waarbinnen fietsen valt aan te leren een belangrijke onderwerp, evenals het stapsgewijze proces wat aan dit leren ten grondslag. In het bijzonder zou onderzoek in kaart moeten worden gebracht naar technische, financiële, sociale en niet in de laatste plaats culturele beperkingen en randvoorwaarden die leren fietsen tot een grote uitdaging kan maken.

Een essentieel onderdeel van de fietslessen is de ‘nazorg’. De vrouwen met een diploma moeten blijven fietsen en hebben daarvoor uiteraard een fiets nodig. Mama Agatha is voorlopig gered door een initiatief van het platform annex de app ‘Ring-Ring®’ (Janine Hogendoorn, de fietsprofessional van 2016) die bemiddelde tussen Mama Agatha en ‘Europe Cycle Company’ (Mehmet Yasar) met hun Voguefietsen waardoor met een bescheiden subsidie van de deelgemeente en een kleine eigen bijdrage na de diploma uitreiking vanMamaAgatha-19juli2016-2 19 juli elke cursist een tweedehands, doch degelijke fiets in bezit kon nemen. Yasar zorgt ook dat de vrouwen in het vervolg terecht kunnen voor hun reparaties en technische, of praktische vragen. Mama Agatha laat zo zien dat de ‘bottom-up’ fietslessen ook een lokale economische activiteit vertegenwoordigen die onze lof en steun verdient.

Verder lezen en kijken? Meer onderzoek?

Mama Agatha is vooral bekend geworden van de gelijknamige film van Fadi Hindash (2015):
http://mama-agatha.com/

Angela van de Kloof (Mobycon) is bekend van haar vele werk op het gebied van fietslessen. Zo verzorgde zij een presentatie bij ‘Women Cycling Bicycling for a Lifetime’; zie de video op Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=ts66pjZZulw

Wetenschappelijk onderzoek:
Angela van der Kloof, Jeroen Bastiaanssen, Karel Martens. Bicycle Lessons, Activity Participation and Empowerment. Artikel in Case Studies on Transport Policy, September 2014

 

Helpsolar2t u mee? – Solar Bike Acceptatie

Blog en oproep van Pauline van den Berg, docent en onderzoeker TU Eindhoven

CO2-uitstoot en luchtverontreiniging door het gemotoriseerd verkeer dragen bij aan de klimaatverandering en hebben negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en de kwaliteit van leven in steden. De solar bike is een innovatief en duurzaam alternatief voor de auto, die kan zorgen voor een vermindering van de luchtvervuiling en kan bijdragen aan een gezonde levensstijl. Solar bikes zijn elektrische fietsen met zonnecellen in het wiel, die opgeladen worden door de zon. Hierdoor hebben ze een groen imago en een grotere reikwijdte in vergelijking met reguliere e-bikes.

De solar bike is ontwikkeld door Solar Application Lab in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Segula. Om de Solar bikes grootschalig succesvol te kunnen implementeren is echter meer kennis nodig over de factoren die van invloed zijn op de acceptatie van de solar bike. Bijvoorbeeld, welke rol spelen de kenmerken van de solar bike (o.a. gewicht, prijs), kenmerken van de gebouwde omgeving (kwaliteit van de (fiets)infrastructuur, aanwezigheid van parkeervoorzieningen en openbaar vervoer) en persoonskenmerken in de keuze om een solar bike aan te schaffen en te gebruiken?solar1

Dit wordt onderzocht in het 4TU.Bouw Lighthouseproject Solar Bikes – User Acceptance. Dit project is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente en Solar Application Lab. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, met daarin vragen over de geneigdheid om een solar bike aan te schaffen en vervoermiddelkeuze in verschillende situaties. Vervolgens mogen deelnemers aan het onderzoek de solar bike een week testen. Ten slotte worden ze gevraagd om nog een vragenlijst in te vullen over hun houding en voorkeuren t.a.v. de solar bike.

Analyse van de verzamelde data zal inzicht geven in de percepties en ervaringen van gebruikers van de solar bike, de factoren die van invloed zijn op de acceptatie, het potentiele marktaandeel van de solar bike en de doelgroepen voor wie de solar bike interessant is.

De resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor stedelijke beleidsmakers, omdat ze inzicht geven in welke interventies in de gebouwde omgeving kunnen bijdragen aan het bevorderen van het gebruik van elektrische zonnefietsen. Daarnaast biedt het onderzoek handvatten voor productontwikkelaars om de solar bike te verbeteren en te laten aansluiten bij de wensen van de consument. Het stimuleren van de acceptatie en het gebruik van solar bikes gaat de kwaliteit van leven in steden bevorderen.

Wilt u deelnemen aan het onderzoek? Vul dan de vragenlijst in via http://vragen1.ddss.nl/q/SolarBikeNL

 

bb348a3d-ad67-4d8b-9476-4aa3148a3665

#PCCAMS16 – THE SUMMER SCHOOL ON CYCLING

Event University of Amsterdam, July 8th 7-9PM

For the last 3 weeks, 27 students from 12 countries have been studying Amsterdam’s unique bicycle culture, history, policy, and of course riding the city’s infrastructure. They’ve heard from the top Dutch experts (22 keynotes this summer) and have been applying lessons on five Amsterdam streets as they go. Check out the full program here.

This evening, each of the  5 student groups will present in Pecha Kucha style – 7 minutes and 20 seconds – the very best of their findings, experiences and their pesonal views on cycling in this city. More information: Click here.

Bron: www.tourdeforce2020.nl
Bron: www.tourdeforce2020.nl

De nieuwsbrief van Tour de Force van 30 juni 2016

Nieuwsbrief gepubliceerd door CROW Fietsberaad

De laatste nieuwsbrief van Tour de Force bevat verschillende interessante artikelen over de fiets. Een artikel over inspirerend ketenplannen waarbij de fiets een belangrijke rol speelt in de keten met het openbaar vervoer, een pleidooi voor een standaard fietstags, een artikel over het weghalen van belemmeringen op regionale fietsroutes en meer. Lees de artikelen hier in de nieuwsbrief. 

 

Bron: www.verkeersnet.nl
Bron: www.verkeersnet.nl

Nieuwe versie Ontwerpwijzer fietsverkeer

Artikel op www.verkeersnet.nl, gepubliceerd op 29-06-’16

De vorige Ontwerpwijzer fietsverkeer verscheen in 2006. In 10 jaar tijd is het nodige gebeurd op het gebied van fietsvoorzieningen. Daarom werd het standaardwerk voor de fietsontwerper ingrijpend herzien.

In de uitgave zijn de nodige nieuwe onderwerpen opgenomen, zoals de snelle fietsroute, vergevingsgezinde fietspaden en de fietsrotonde. Ook zijn onderzoeksresultaten van SWOV, Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM), Rijkswaterstaat-WVL en CROW-Fietsberaad verwerkt. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan de fietsstrook en de fietspaal. Klik hier om verder te lezen.

Bron: www.fietsersbond.nl
Bron: www.fietsersbond.nl

Cycling cities, een onmisbaar naslagwerk

Recensie geschreven door de Wim Bot, Fietsersbond.

Waarom is de fiets in Amsterdam en Kopenhagen zo populair en in steden als Manchester en Lyon niet? Op die vraag probeert het onlangs verschenen boek Cycling Cities: The European Experience een antwooord te geven.

Cycling Cities kwam tot stand onder redactie van Ruth Oldenziel, Martin Emanuel, Adri Albert de la Bruhèze en Frank Veraart en met steun van onder meer het ministerie voor Infrastructuur & Milieu en Rijkswaterstaat. Het is de opvolger van Fietsverkeer in praktijk en beleid in de twintigste eeuw, dat lange tijd gold als de bijbel voor iedereen die meer wil weten van het fietsbeleid.

Lees hier verder: Cycling cities, een onmisbaar naslagwerk

cropped-Screen-Shot-2016-01-06-at-10.56.21-1-1.pngDe fiets komt eraan

Een artikel geschreven door Hugo van der Steenhoven in de laatste publicatie van S+RO met als thema ‘Nieuwe mobiliteit‘.

In veel steden is het geen uitzondering meer: de fietsfile. Bij verkeerslichten, drukke kruisingen en rotondes is er vaak te weinig ruimte voor de hoeveelheid fietsers. In de grote steden lukt oversteken bij groen licht soms niet eens. Dat de fiets aan een opmars bezig is, blijkt ook uit de hoeveelheid fietsen in stationsgebieden. Tweewielers domineren de openbare ruimte.  Lees hier het artikel.

Voor alle nieuwsberichten rondom de fiets en de Fietscommunity klik hier.