Fietscommunity gaat nieuwe fase in

De Fietscommunity is al opgericht in 2013. De ‘2.0. versie’ functioneert sinds 2015 als de hub te midden van diverse relevante organisaties, instellingen, netwerken, etc., die op enigerlei wijze betrokken zijn bij fietsonderzoek, terwijl met behulp van de matrix dit onderzoek in kaart wordt gebracht. Onder auspiciën van Platform31 zal de komende periode (2019-2020) een nieuwe fase worden ingegaan. Het lopende werk wordt gecontinueerd en waar nodig afgerond. Bovendien wordt de nieuwe vorm van de Fietscommunity (de ‘2.1. versie’) voorbereid, want het is de bedoeling dat in 2021 de definitieve organisatie is voltooid, zodat vanaf dan de Fietscommunity op professionele en empathische wijze kan worden vervolgd.