Wel of geen fietsstad: beleidsmakers en pressiegroepen maken het verschil

http://www.cyclingcities.info/

 

Ontdek het boek Cycling Cities. Cycling Cities is het eerste resultaat van het internationale onderzoeks- en onderwijsprogramma Sustainable Urban Mobility, 1890-present (SUM). Aan dit door de Technische Universiteit Eindhoven en de Stichting Historie der Techniek opgezette programma nemen de overheid, het bedrijfsleven, universiteiten en maatschappelijke groeperingen deel. Cycling Cities brengt de hedendaagse discussie over duurzame stedelijke mobiliteit in een lange termijn perspectief in beeld. Dit unieke vergelijkende boek biedt beleidsmakers, lokale belangengroepen, politici, onderzoekers en docenten nieuwe inzichten in de ontwikkeling van het fietsen in het stadsverkeer.

Van Londen en Parijs tot Barcelona en Berlijn proberen steden het fietsen actief te stimuleren. Soms lukt het Europese steden om duurzaam resultaat te boeken, soms blijkt de werkelijkheid weerbarstiger. Dan blijft het beleid in goede bedoelingen steken. Met meer dan honderd foto’s, kaarten, grafieken en tabellen verklaart het rijk geïllustreerde boek Cycling Cities door welke factoren een stad zich een echte fietsstad mag noemen. Het boek analyseert honderd jaar stedelijk fietsbeleid en fietsgebruik in 14 Europese steden in 9 landen. Cycling Cities laat zien dat beleidsmakers, activisten en fietsers het verschil kunnen maken – en hebben gemaakt.

Cycling Cities biedt een fascinerende kijk op de ontwikkeling van het fietsen in stedelijk Europa. Een waaier van steden komt aan bod. De hoofdsteden Antwerpen, Amsterdam, Budapest, Copenhagen en Stockholm; de industriecentra Eindhoven, Lyon, Manchester en Zuidoost Limburg; en ook de steden met een dienstverlenende functie Basel, Enschede, Hannover, Malmö en Utrecht.

Elke stad ontwikkelde in de afgelopen eeuw een eigen fietscultuur. Lokale beleidsmakers speelden daarin een centrale rol. Soms ontmoedigden, soms stimuleerden zij het fietsgebruik. Ze lieten fietspaden en -bruggen aanleggen of juist slopen. De aanleg van een uitgebreid openbaar vervoersysteem had ook effect op fietsgebruik. Zo ook het beleid ten aanzien van auto’s. De auteurs laten zien hoe plaatselijke autoriteiten en ingenieurs het fietsbeleid bepaalden, al dan niet in samenwerking met lokale fietsorganisaties en pressiegroepen. En soms trokken fietsende burgers zich niets aan van het beleid. De auteurs beschrijven ook de wisselwerking tussen lokale initiatieven en de internationale discussies over stedelijke mobiliteit en leefbaarheid.

Een must read voor fietsliefhebbers.

Voor meer informatie en het plaatsen van een bestelling, klik hier.

 

Be the first to comment

Leave a Reply