CycleRAP

ANWB

Domeinen: Kringen: Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix CycleRAP

CycleRAP

 Projecteigenaar

ANWB

Projectomgeving

Wegbeheerders van infrastructuur in Nederland

Projectonderzoeker of -uitvoerder

SWOV

Trekker Fietscommunity

Peter van der Knaap

Tweede contact

Roxy Tacq

Trigger

Het ontwikkelen van een methode om de veiligheid van een weggebruiker te kunnen meten om vervolgens op basis van die gegevens een indicatie te geven van gevaarlijke weggedeelten en kruisingen.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit

Kringen

(C2) Middenveld

Onderzoekstypen

(R3) Toegepast Technisch

Samenvatting

CycleRAP is een methode en certificeringssysteem om systematisch in te schatten hoe vorm en inrichting van een weg weggebruikers beschermen. De veiligheid wordt bepaald door het risico op een ongeval en de ernst van de afloop. Deze mate van veiligheid zal worden uitgedrukt in de ‘Road Protection Score’ (RPS), wat een verkeersveiligheidsindicator is voor wegontwerp, waarin de bescherming wordt uitgedrukt in maximaal 5 sterren. Vanaf 2016 draait er een pilot in Amsterdam met de CycleRAP om op snelle wijze erachter te komen wat voor resultaten er van de CycleRAP te verwachten te zijn.

Uw tags

Weginrichting, meetmethode, verkeersveiligheid

Beschrijving

Doel en opzet

Het doel van de CycleRAP is om op systematische, meetbare manieren kennis te vergaren over de veiligheid van infrastructuur, om vervolgens op een proactieve manier de veiligheid voor de fietser te verbeteren.

Organisatie en financiering

ANWB heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van CycleRAP. De Federation Internationale de l’automobile, provincie Friesland en provincie Gelderland hebben de eerste fase gefinancieerd. Gemeente Amsterdam levert in de tweede fase een bijdrage, samen met ANWB en SWOV.

Periode en beschikbaarstelling

Pilot is gestart in 2016

Werkpakketten

De ANWB stelt allereerst de CycleRAP methode beschikbaar aan alle wegbeheerders en promoot de proactieve aanpak. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat er marktpartijen beschikbaar komen die de wegonderzoeken uit kunnen voeren. Vervolgens wordt er tijdens het onderzoek continu kwaliteitscontrole uitgevoerd om de kwaliteit van de data te waarborgen.

Toepassingen

Uit het onderzoek zullen resultaten verschijnen die aangeven hoe veilig een weggedeelte is op schaal van 1 tot 5 sterren. Op deze manier zal er op termijn een overzicht ontstaan van de veiligheid van fietswegen in Nederland.

Overige

PM

Achtergronden

Aanvullingen

De methode is de Nederlandse afgeleide van iRAP, waarmee wereldwijd analyses worden gemaakt over risico voor automobilisten en voetgangers. In Nederland wordt deze methode dus voornamelijk specifiek gericht op fietsers en de veiligheid van de fietser.

Publicaties en referenties

Er is door de ANWB een factsheet uitgebracht met daarop de uitwerking van het stappenplan waarmee de methode geïntroduceerd en verder ontwikkeld wordt. Deze is te vinden op https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/belangenbehartiging/verkeer/cyclerap_factsheet_anwb_lr.pdf

Betrokken maatschappelijke partijen

ANWB, verschillende provincies en gemeenten

Gerelateerde projecten

Wereldwijde risicoanalyse iRAP: http://www.irap.org/en/

Gerelateerde toepassingen

Het systeem iRAP dat gebruikt kan worden over de hele wereld om risicoanalyses uit te voeren voor automobilisten en voetgangers, en met een kleine aanpassing dus ook gebruikt kan worden voor fietsers, zoals in Nederland wordt gedaan.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek loopt momenteel

Links

Click to access cyclerap_factsheet_anwb_lr.pdf

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

ANWB

 Contactgegevens

Roxy Tacq
rtacq@anwb.nl