Deelfietsgebruik in Amsterdam

Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht

Domeinen: , Kringen: Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix Deelfietsgebruik in Amsterdam

Deelfietsgebruik in Amsterdam

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Universiteit Utrecht & Universiteit van Amsterdam

Projectomgeving

Gebruikers van de free-floating deelfietsaanbieder FlickBike in Amsterdam.

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Arnoud van Waes, Karla Münzel, Lucas Harms

Trekker Fietscommunity

Lucas Harms

Tweede contact

Arnoud van Waes

Trigger

Sinds 2016 zijn er veel nieuwe aanbieders van deelfietsen op de markt, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende modellen fietsen. Om inzicht te krijgen in de voorkeuren en meningen over deelfietsen in het algemeen en naar de gebruikservaringen met FlickBike in het bijzonder is deze studie uitgevoerd.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit
(E2) Efficiënte stad

Kringen

(C1) Bovenbouw

Onderzoekstypen

(R2) Toegepast Wetenschappelijk

Samenvatting

Dit project draait om het beeld krijgen van de voorkeuren en meningen over deelfietsen, met in het bijzonder de gebruikservaringen met de FlickBike. De resultaten van deze studie bieden nieuwe inzichten in de gebruikerskenmerken van deelfietsers en geven handvaten voor het verbeteren van toekomstige deelfiets-oplossingen en het ontwikkelen van beleid. Het beeld dat naar voren komt is dat FlickBike gebruikt werd onder jonge, hoogopgeleide, werkende mannen, met name wonend in Amsterdam. Het model voorziet in een behoefte: de deelfiets was onder meer een oplossing voor gebruikers omdat OV-haltes te ver weg zijn. Daarnaast waardeerden gebruikers het parkeergemak en de beschikbaarheid van de fiets. De deelfiets werd grotendeels voor privé gebruik en blijkt vooral een alternatief te zijn voor OV en te voet.

Uw tags

Deelfiets, gebruikservaringen, OV, alternatief

Beschrijving 

Doel en opzet

Het doel van dit project is om een inzicht te krijgen in de wensen onder gebruikers van deelfietsen. Alle gebruikers van deelfietsaanbieder FlickBike (die in de zomer van 2017 in Amsterdam deelfietsen heeft geïntroduceerd) zijn uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. FlickBike was operationeel van 3 juli tot 22 oktober 2017 met 1000 fietsen en 6282 geregistreerde gebruikers. 476 gebruikers hebben de vragenlijst ingevuld. In die periode waren er naast FlickBike verschillende deelfietsaanbieders actief in Amsterdam: Donkey Republic, Obike, Urbee, Dropbyke en HelloBike.

Organisatie en financiering

Gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam.

Periode en beschikbaarstelling

Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2017, en verder uitgewerkt begin 2018. FlickBike was operationeel in Amsterdam van 3 juli 2017 tot 22 oktober 2017.

Werkpakketten

Deze studie is te verdelen in een tweetal werkpakketten.

1: Dataverzameling via onderzoek onder gebruikers van FlickBike. Dit is gebeurd door middel van een survey die naar 6282 gebruikers is verstuurd en uiteindelijk door 476 gebruikers is ingevuld.

2: Een kleine maand na het versturen van de survey is de respons gedownload en konden de resultaten worden uitgewerkt en gepresenteerd.

Toepassingen

Inzichten in de behoeften en wensen van de gebruikers van de deelfiets.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Presentatie over de resultaten van het onderzoek

Betrokken maatschappelijke partijen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, CROW-Fietsberaad

Gerelateerde projecten

PM

Gerelateerde toepassingen

PM

Vervolgonderzoek

Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar gebruikers van andere aanbieders van deelfietsen om een completer beeld te kunnen vangen van de voorkeuren en meningen over deelfietsen in het algemeen.

Links

https://smartcyclingfutures.nl/onderzoek-naar-free-floating-deelfietsen/

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

iCulture

Contactgegevens

Lucas Harms
l.harms@uva.nl