Fiets Filevrij!

Fiets Filevrij!

Domeinen: Kringen: Onderzoekstypen: ,
Matrix Fiets Filevrij!
Projectnaam

Fiets Filevrij!

 Projecteigenaar

Ministerie van Verkeer en Waterstaat / Infrastructuur en Milieu

Projectomgeving

Vijf kansrijke, comfortabele, snelle routes langs fileknooppunten (Apeldoorn-Deventer, Zoetermeer-Den Haag, Delft-Rotterdam, Zaandam-Amsterdam, Breukelen-Utrecht).

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Kernteam Fiets Filevrij!

Trekker Fietscommunity

Wim Bot, Fietsersbond

Tweede contact

Willem Goedhart, Decisio

Trigger

De fiets is een uitstekend middel tegen de files. Zeker voor mensen die op korte afstand van hun werk wonen. De mensen die nu vooral naar het werk fietsen wonen er tot circa 7,5 kilometer vandaan. Maar veel mensen zijn best bereid langere afstanden te fietsen, blijkt uit onderzoek. Vijftien kilometer hoeft geen probleem te zijn. Zijn deze routes ook nog snel en comfortabel, dan is het zelfs één van de redenen voor automobilisten om over te stappen op de fiets.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit

Kringen

(C1) Bovenbouw

Onderzoekstypen

(R3) Toegepast technisch
(R4) Toegepast beleidsmatig

Samenvatting

In 2006 werden er door het ministerie 40 verschillende projecten opgezet om op korte termijn de files aan te pakken. Er is potentie om veel automobilisten die (zeker in de spits) in de file staan de auto uit te krijgen omdat zij op een afstand van hun werk wonen die makkelijk te overbruggen is met de fiets. Verbetering van fietsroutes door nieuwe fietspaden, opknappen van fietspaden, maatregelen tegen sluipverkeer en goede bewegwijzering zijn een eerste stap in de juiste richting. Fiets filevrij is een samenwerkingsverband van regionale overheden, de Fietsersbond en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om automobilisten de fiets te laten pakken naar hun werk. Het project onderscheidt zich door grensoverschrijdende samenwerking (meerdere wegbeheerders) op de routes, proactief procesmanagement en actieve communicatie over de routes bij forensen, organisaties en bedrijven. De overheid zorgt voor betere fietspaden, de werkgever voor faciliteiten en een goede financiële regeling, de werknemer heroverweegt zijn vervoerskeuzen en de al fietsende forens neemt nog vaker de fiets.

Door samenwerking die gemeentegrenzen overschrijdt krijgt de gehele fietsinfrastructuur een hogere kwaliteit, met als resultaat een snelfietsroute waarover het prettig, veilig en snel fietsen is. Uitgangspunt is het realiseren van een fietsroute ter verbetering van duurzame mobiliteit. Lokale kennis vanuit de Fietsersbond moet de route, verbeteringen en mogelijkheden in kaart brengen.

Uw tags

Ministerie, file, vervoerskeuze, verbetering fietsinfrastructuur, grensoverschrijdende samenwerking

Beschrijving

Doel en opzet

Automobilisten die op fietsbare afstand (tot 15 km) wonen stimuleren de fiets naar het werk te pakken. ‘Fiets filevrij!’ doet dit door grensoverschrijdende samenwerking (meerdere wegbeheerders) op de routes, proactief procesmanagement en een stevige inzet op communicatiegebied.

Organisatie en financiering

Ministerie van Verkeer en Waterstaat / Infrastructuur en Milieu

Periode en beschikbaarstelling

2006-2009

Werkpakketten
  1. Start in 2006 met het selecteren van de 5 kansrijke fietsroutes tussen en rondom grote steden, welke werden aangepast en verbeterd.
  2. Met in 2008 10 miljoen euro extra van de Tweede Kamer voor routes Leiden-Den Haag en Arnhem-Nijmegen kon er daar verder op gebouwd worden.
  3. In 2009 stelde het ministerie van V&W 21 miljoen euro subsidie ter beschikking voor nieuwe snelfietsroutes.
  4. Fietsersbond werd gevraagd de reeds opgedane kennis te bundelen en een voorstel te maken voor een vervolgtraject.
  5. Eind 2010 bekende het ministerie dat 16 nieuwe routes voor subsidie in aanmerking komen. Totale investeringen bedragen dan 80 miljoen euro.
Toepassingen

Website Fiets Filevrij: http://www.fietsfilevrij.nl

Meerdere publicaties waarin zowel het proces wordt beschreven als de resultaten: http://www.fietsfilevrij.nl/downloads/

Methode Fiets Filevrij waarmee ambtenaren of bestuurders van een gemeente, lid van een belangengroep als de Fietsersbond, werknemer of werkgever werken aan het realiseren van een snelfietsroute.

Overige

PM

Achtergronden

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Meerdere publicaties te downloaden waarin zowel het proces wordt beschreven als de resultaten. Tevens is hier ook de Methode Fiets Filevrij te vinden: http://www.fietsfilevrij.nl/downloads/

Betrokken maatschappelijke partijen

Ministerie van I&M, werkgevers, Fietsersbond

Gerelateerde projecten

FileProof Programma, Ministerie van V&W / I&M

Gerelateerde toepassingen

PM

Vervolgonderzoek

Hulpmiddel Methode Fiets Filevrij is een gids die kan helpen om snelfietsroutes te verbeteren of te realiseren. Tot op heden worden er via deze methode positieve ontwikkelingen toegepast aan het infrastructurele netwerk voor de fiets.

Links

http://www.fietsfilevrij.nl

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Fiets Filevrij!

 Contactgegevens

info@fietsfilevrij.nl