Fietsstraten, de introductie voorbij

Fietsberaad

Fietsstraat Visserij, Gent en omgevingFietsberaad, VVSG
Domeinen: , Kringen: Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix Fietsstraten

Fietsstraten, de introductie voorbij

Projecteigenaar

Rijkswaterstaat WVL

Projectomgeving

Fietsroutes in verblijfsgebieden

Projectonderzoeker of -uitvoerder

CROW-Fietsberaad & Goudappel Coffeng

Trekker Fietscommunity

Rob Hulshof

Tweede contact

Rico Andriesse

Trigger

Fietsstraten zijn in opkomst. Steeds vaker passen wegbeheerders deze inrichtingsvorm van een fietsroute in een verblijfsgebied toe. Inmiddels zien we vele uitvoeringsvormen in de praktijk, maar er is weinig kennis over de daadwerkelijke effecten op het gebied van verkeersveiligheid, comfort en beleving. Wat werkt wel, wat niet? Hoog tijd om de beschikbare kennis en ervaringen te vertalen naar aanbevelingen voor toepassingsmogelijkheden en inrichtingsaspecten van de fietsstraat.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit
(E2) Efficiënte stad

Kringen

(C2) Middenveld

Onderzoekstypen

(R3) Toegepast Technisch

Samenvatting

De fietsstraat is steeds meer te zien in stedelijke verblijfsgebieden. Om de kennis over de veiligheid, comfort en beleving van deze inrichtingsvorm te vergroten, is er een onderzoek gestart waarin met meet en evaluatiegegevens nieuwe resultaten aan het licht moesten komen. Allereerst werd de inrichtingsvorm fietsstraat gedefinieerd als een straat welke in beperkte mate mede gebruikt wordt door autoverkeer, waarop maatregelen zijn genomen voor de herkenbaarheid als fietsroute, de positie van de fietser en het comfort van de fietser, en waarop een menging plaatsvindt tussen fietsers en autoverkeer. Hiermee zijn de fietsstraten een poging het gat te vullen tussen het aanleggen van fietspaden langs gebiedsontsluitingswegen, het aanleggen van solitaire fietspaden door woongebied en het fietsen over woonstraten. Uit het onderzoek volgt dat de fietsstraat als fietsvoorziening wordt gewaardeerd. Het herkenbare uiterlijk en de comfortabele verharding worden gewaardeerd door de gebruikers. De waardering kent wel een duidelijke samenhang met de auto-intensiteit op de fietsstraat. Hoe meer autoverkeer mede gebruik maakt van de fietsstraat, des te kritischer zijn de gebruikers over de fietsstraat.

Uw tags

Fiets, fietsstraten, richtlijnen, ontwerp, onderzoek

Beschrijving

Doel en opzet

Het doel is om kennis te vergaren van de beleving van de fietsstraat. Wat is comfortabel, hoe veilig is de fietsstraat en hoe moet deze ingericht worden om hierin te verbeteren?

Organisatie en financiering

Financiering door CROW-Fietsberaad en afhankelijk van budget dat beschikbaar wordt gesteld door wegbeheerders die geïnteresseerd zijn in het onderzoek.

Periode en beschikbaarstelling

Voorjaar 2016 – heden

Werkpakketten

Het onderzoek is opgesplitst in twee delen. Voor het eerste deel is een inventarisatie uitgevoerd van de fietsstraten in Nederland. Van 15 fietsstraten waren in een of andere vorm meet- en evaluatiegegevens beschikbaar. Van 10 fietsstraten is in het kader van dit onderzoek met veldwerk een aanvullende inventarisatie van kenmerken en een korte beoordeling door omwonenden en gebruikers uitgevoerd.Voor het tweede deel van het onderzoek wordt allereerst geïnformeerd bij gebruikers van de fietsstraat en andere fietsers hoe zij denken over de bevindingen en conclusies uit deel 1. Op basis hiervan, plus het aanbod van middelen beschikbaar gesteld door voornamelijk wegbeheerders zal er een werkplan worden ontwikkeld voor het vervolg.

Toepassingen

Een rapport over het eerste deel van het onderzoek op: http://nationaalverkeerskundecongres.nl/Uploads/2016/10/Paper-Fietsstraten.pdf

Overige

PM

Achtergronden

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Nationaal verkeerskundecongres 2016; Fietsstraten, de introductie voorbij. Door Rico Andriesse en Robert Hulshof.

http://nationaalverkeerskundecongres.nl/Uploads/2016/10/Paper-Fietsstraten.pdf

Betrokken maatschappelijke partijen

Rijkswaterstaat VWVL, CROW Fietsberaad

Gerelateerde projecten

Discussienotitie fietsstraten binnen de kom (CROW-Fietsberaad). Door Rico Andriesse en Otto van Boggelen.

Gerelateerde toepassingen

http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/Discussienotitie_fietsstraten_2016_versie2.pdf

Vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek zal plaatsvinden, maar nog onduidelijk is in welke vorm dit gaat gebeuren. Het is afhankelijk van de reacties die er komen op het eerste deel van het onderzoek, plus van het budget dat nog beschikbaar is bij CROW en beschikbaar wordt gesteld door de wegbeheerders. Ook zullen de wegbeheerders moeten aangeven welke wegdelen kunnen fungeren als fietsstraat en betrokken kunnen worden in dit onderzoek.

Links

http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/Discussienotitie_fietsstraten_2016_versie2.pdf

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Fietsberaad

Contactgegevens

Robert Hulshof
Rubert.hulshof@crow.nl
06-22947072