PLATFORM FIETS020

Bureau Wijkwiskunde

Domeinen: , Kringen: , Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix PLATFORM FIETS020

PLATFORM FIETS020

Projecteigenaar

Bureau Wijkwiskunde

Projectomgeving

Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Bureau Wijkwiskunde

Trekker Fietscommunity

Feye van Olden

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

FIETS020 is het nieuwe fietsplatform om het fietsen in Amsterdam Nieuw-West meer te promoten. Voor en door fietsers, waarbij er veel aandacht is voor lokale lifestyle, sport en techniek.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit
(E5) Sociale cohesie

Kringen

(C1) Basis
(C2) Middenveld

Onderzoekstypen

(R4) Toegepast Beleidsmatig

Samenvatting

Met het nieuwe fietsplatform PLATFORM FIETS020 wordt intensief ingezet om de op de gemotoriseerde voertuigen gerichte inwoners van Amsterdam Nieuw-West op de fiets te krijgen. In een gemeenschap waarbij de fiets onbekend, ongebruikt en een slecht imago heeft, worden de jongeren niet getriggerd om van de fiets gebruik te maken, maar worden zij al op jonge leeftijd de auto of het openbaar vervoer in gedreven. Met de wetenschap dat jongeren die op de middelbare school nog niet bekend zijn met de fiets ook nog maar lastig op de fiets terecht komen, moet er worden ingezet op jongeren in de leeftijdsgroep van 11-19 jaar. Door intensieve buurtprojecten op te zetten die de aantrekkelijkheid van de fiets en het fietsen aantonen, kan het gedrag en de gedachte over de fiets worden aangepast en kan er een verandering in mobiliteitsgebruik ontstaan. Door middel van je eigen milkshake bij elkaar fietsen, BMX-activiteiten, fietsen restylen en de fiets als fashion-item gebruiken moet het imago veranderen. Bureau Wijkwiskunde heeft een website opgezet die samen met bloggers, filmers, fotografen, antropologen, ontwerpers en kleine ondernemers uit de buurt Nieuw-West continu wordt vormgegeven. Met veel beeldmateriaal en aansprekende blogs worden buurtgenoten en andere geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de vorderingen van het project. Voor iedereen die het project een warm hart toedraagt is er de mogelijk om mee te denken en mee te helpen in de organisatie van activiteiten of het onderhouden van de website.

Uw tags

Imagocampagne, jongeren, fietsplatform, promoten, intensieve activiteiten

Beschrijving

Doel en opzet

Verbeteren van het imago van de fiets in Amsterdam Nieuw-West om zo meer mensen op de fiets te krijgen. Door een imagocampagne met een positieve insteek onder de jongeren, de groep waar het uiteindelijk om gaat.

Organisatie en financiering

PM

Periode en beschikbaarstelling

Oktober 2013 – heden

Werkpakketten

PM

Toepassingen

Dit project heeft een website opgeleverd waarop de bezoekers op de hoogte worden gehouden van de projecten en activiteiten van Platform FIETS020 door nieuwsberichten en blogs. http://www.fiets020.nl/

Overige

PM

Achtergronden

Aanvullingen

Beginpunt van deze imagocampagne is het onderzoek dat wij in 2012 uitvoerden in opdracht van het stadsdeel naar het fietsgedrag onder bewoners in Nieuw West. Dit stadsantropologische  onderzoek is met succes afgerond en heeft veel aandacht gekregen binnen het stadsdeel, maar heeft ook landelijk publiciteit gekregen. Onder andere via de wijkwiskunde website, de website van fietsberaad, een publicatie in het tijdschrift van fietsberaad en een symposium ‘is fietsen cool of hot’ van de fietsersbond waar we hebben gesproken over ons onderzoek naar fietsgedrag in Amsterdam Nieuw West. Regelmatig worden wij door verkeersadviseurs, gemeenten en organisaties die zich bezig houden met fietsen (en fietsgedrag in het bijzonder) geraadpleegd voor meer informatie over dit stadsantropologische gebruikersonderzoek. Vaak vanuit de interesse naar wat de precieze op- en afstapmomenten zijn onder de jongeren in combinatie met het negatieve imago dat fietsen heeft binnen deze groep. Zo schrijft Willy Sweers van Ligtermoet & Partners (adviseurs in verkeersbeleid) over ons onderzoek: ‘Een  onthullende analyse die nu eens werkelijk de vinger krijgt achter wezenlijke blokkades: waarom Nieuw West zo weinig fietst. Overigens geen fatalistisch
relaas; de adviseurs zien wel degelijk aanknopingspunten voor het slechten van de blokkades
.’

Een van de belangrijkste conclusies die in dit onderzoek naar voren kwam is dat fietsen en de fiets een slecht imago heeft onder jongeren. Veel gehoorde uitspraken van de jongeren die we hebben gesproken op straat, bij school, de sportclub en thuis, gaan over dat  fietsen niet ‘straat’ is, voor Nederlanders is, niet cool is, of dat ze er te  ‘lui’ voor zijn. Het laatste betekent overigens niet dat ze letterlijk te lui  zijn, maar het niet cool vinden om met een rood hoofd, bezweet of moe en met het haar door de war het schoolplein op te fietsen en/of vrienden te ontmoeten. Je moet vooral ‘relaxed, cool en chill’ zijn binnen deze groep.

Het negatieve imago vormt de grootste barrière voor jongeren om te gaan fietsen. Dit terwijl er in het  stadsdeel relatief veel jongeren wonen en er veel potentie in deze groep zit om het fietsgebruik omhoog te kunnen brengen, mits met gebruik van de juiste middelen. Alle ervaring en kennis uit dit eerdere onderzoek kunnen we nu inzetten voor het  vervolg: een positieve fiets imagocampagne gericht op jongeren.

Naast de praktische redenen die er in het onderzoek genoemd zijn door jongeren om niet  te gaan fietsen: geen kennis hoe een kapotte fiets te repareren, slecht weer, niet de juiste (regen)kleding, speelt dus het sterke negatieve imago een grote rol. Dit valt op in het straatbeeld van Nieuw-West, vooral als je er observaties uit andere Amsterdamse stadsdelen naast zet. In ‘De Pijp’ zie je bijvoorbeeld veel jonge mensen trots  met de nieuwste fietsmodellen langskomen en is het in Amsterdam Oost veel normaler om je kind achter- of voorop in een vrolijk gekleurd kinderzitje naar school te brengen. Het hippe, het modebewuste en de trendy uitstraling van de fiets en het fietsen, en ook het daarbij horende gezien willen worden op jouw eigen fiets die past bij jouw identiteit (het onderscheidende karakter) zie je een stuk minder in Nieuw-West. Wat verder uit ons onderzoek naar voren kwam is dat het gezamenlijk fietsen wordt gemist, de leuke, sociale en gezellige aspecten van het fietsen.

Publicaties en referenties

PM

Betrokken maatschappelijke partijen

Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West

Gerelateerde projecten

Onderzoek naar het fietsgebruik en het imago van fietsen in stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam

Gerelateerde toepassingen

http://www.wijkwiskunde.nl/publicaties.html (eindpresentatie)

Vervolgonderzoek

Het onderzoek en project is momenteel nog lopende.

Links

http://www.wijkwiskunde.nl/platform-fiets020.html
http://www.fiets020.nl/

Andere media

Jongeren bloggen (www.fiets020.nl/), facebooken (www.facebook.com/fiets020), twitteren (FIETS020, FIETS_020) over dit project en de activiteiten die dit met zich meebrengt.

Tekst- en beeldrechten

Bureau Wijkwiskunde

 Contactgegevens

info@fiets020.nl
info@wijkwiskunde.nl