Smart Cities and (Smart) Cycling: Exploring the synergies and tensions

Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht

Domeinen: , Kringen: Onderzoekstypen:
Matrix Smart Cities NikolaevaProjectnaam

Smart Cities and (Smart) Cycling: Exploring the synergies and tensions

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht

Projectomgeving

Fietsen in smart cities

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Anna Nikolaeva & Frans Sengers

Trekker Fietscommunity

Anna Nikolaeva

Tweede contact

Frans Sengers

Trigger

De fiets wordt in steeds meer steden gezien als meer dan eenvoudige technologie en is een belangrijke schakel in dataverzameling en als voertuigen die onmisbaar zijn in een ‘slimme’ stedelijke revolutie.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit
(E2) Efficiënte stad

Kringen

(C1) Bovenbouw

Onderzoekstypen

(R1) Wetenschappelijk

Samenvatting

In steden over de hele wereld worden fietsen steeds vaker gezien als veel meer dan een eenvoudige technologie. Ze worden vaak opnieuw benut als hulpmiddelen voor gegevensverzameling en worden beschouwd als voertuigen voor een ‘slimme’ stedelijke revolutie. Investeerders en technische bedrijven zijn voorstander van nieuwe technologieën gericht op het opnieuw vormgeven van het fietssysteem, zoals slimme sloten, sensoren en fietssimulatoren ondersteund door IoT-mogelijkheden en de aggregatie van big data.

Fietsinnovatoren zijn begonnen met het beroepen op het ‘slimme steden’-discours om hun ideeën te promoten als oplossingen voor drukke, vervuilde en onveilige straten, terwijl voorstanders van de smart cities steeds meer fietsinitiatieven integreren in hun portfolio van demonstratieprojecten.

Uw tags

Smart cities, Technologie, Big data, Stedelijke revolutie

Beschrijving 

Doel en opzet

Het doel van dit project is om verbanden te kunnen leggen tussen discoursen van slimme verstedelijking en het fietsen. Op basis van de gegevens van twee onderzoeksprojecten over smart cities en smart cycling onderzoekt de paper de logica van het benutten van fietsen in smart cities-projecten. Dit wordt bereikt door, ten eerste, een discoursanalyse van documenten over slimme steden, en casestudies van Amsterdam en Kopenhagen die benadrukken hoe de slimme stadsvisies en fietsplanning kunnen communiceren. Bovendien formuleert de paper, in dialoog met kritische slimme stedenbouwkundige beurzen, een aantal vragen en hypotheses over mogelijke transformatie van fietsen in slimme steden en van slimme steden die fietsen kunnen bevatten.

Organisatie en financiering

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de universiteiten van Amsterdam en Utrecht en gefinancierd door NWO.

Periode en beschikbaarstelling

Dit project is uitgevoerd in 2017.

Werkpakketten

De werkpakketten van dit project kunnen uitgesplitst worden in 4 verschillende stappen:

  1. Onderzoek om case studies te bepalen
  2. Overkoepelende discours analyse uitvoeren
  3. Veldwerk in de eerste en tweede case studie
  4. Uitwerking en analyse van de case studies
Toepassingen

PM

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Rapportage ‘Smart Cities and (Smart) Cycling: Exploring the synergies and tensions’ van Anna Nikolaeva en Frans Sengers

Betrokken maatschappelijke partijen

Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, King’s College London

Gerelateerde projecten

PM

Gerelateerde toepassingen

PM

Vervolgonderzoek

Het is een lopend project waarvan de conclusies nog niet zijn afgerond. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn er wel gedaan:

  • Welke problemen en ongelijkheden kunnen slimme fietssteden produceren?
  • Wat voor soort ruimtes en relaties tussen plaatsen zullen slimme fietssteden produceren?
  • Welke verhalen, beleid, actoren zullen er uit worden geschoven?
Links

PM

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Smart Cycling Futures

Contactgegevens

Anna Nikolaeva
a.nikolaeva@uu.nl