Solar Bikes

Technische Universiteit Eindhoven/Universtieit Twente

Domeinen: , Kringen: Onderzoekstypen:
 
Projectnaam

Solar Bikes

Projecteigenaar

Technische Universiteit Eindhoven/Universtieit Twente

Projectomgeving

4TU.Bouw Lighthouseproject Solar Bikes – User Acceptance

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Consortium van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e Innovation 
Lab, Segula, E-bike NL, Solar Application Lab (SAL) en Imre Verhoeven Design.

Trekker Fietscommunity

Pauline van den Berg, TU Eindhoven

Tweede contact

Rob van der Bijl (Fietscommunity)

Trigger

De Solar Bike is een innovatief en duurzaam alternatief voor de auto, die kan zorgen voor een vermindering van de luchtvervuiling en kan bijdragen aan een gezonde levensstijl.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit
(E4) Milieu

Kringen

(C1) Overheid, universiteit en bedrijfsleven

Onderzoekstypen

(R3) Toegepast technisch

Samenvatting

CO2-uitstoot en luchtverontreiniging door het gemotoriseerd verkeer dragen bij aan de klimaatverandering en hebben negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en de kwaliteit van leven in steden. De Solar Bike is een innovatief en duurzaam alternatief voor de auto, die kan zorgen voor een vermindering van de luchtvervuiling en kan bijdragen aan een gezonde levensstijl. Solar bikes zijn elektrische fietsen met zonnecellen in het wiel, die opgeladen worden door de zon. Hierdoor hebben ze een groen imago en een grotere reikwijdte in vergelijking met reguliere e-bikes. Om de Solar bikes grootschalig succesvol te kunnen implementeren is meer kennis nodig over de factoren die van invloed zijn op de acceptatie van de Solar Bike. Bijvoorbeeld, welke rol spelen de kenmerken van de Solar Bike (o.a. gewicht, prijs), kenmerken van de gebouwde omgeving (kwaliteit van de (fiets)infrastructuur, aanwezigheid van parkeervoorzieningen en openbaar vervoer) en persoonskenmerken in de keuze om een Solar Bike aan te schaffen en te gebruiken?

Uw tags

E-bike, Zonnecellen, acceptatie gebruikers

solarbikes-lady

Beschrijving

Doel en opzet

Hoe kunnen we de solar bike succesvol implementeren? Wat is nodig om de Solar bike verder te brengen? Hoe zorgen we voor meer acceptatie voor de Solar Bike?

Organisatie en financiering

Samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente.
Financiering: PM

Periode en beschikbaarstelling

Loopt tot voorjaar 2017

Werkpakketten

solarbikes-scheme

Toepassingen

PM

Overige

PM

solarbikes-bike

Achtergronden

Aanvullingen

De factoren die van invloed zijn op de acceptatie van de Solar Bike worden onderzocht in het 4TU.Bouw Lighthouseproject Solar Bikes – User Acceptance. Dit project is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente en Solar Application Lab. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, met daarin vragen over de geneigdheid om een Solar Bike aan te schaffen en vervoermiddelkeuze in verschillende situaties. Vervolgens mogen deelnemers aan het onderzoek de Solar Bike een week testen. Ten slotte worden ze gevraagd om nog een vragenlijst in te vullen over hun houding en voorkeuren t.a.v. de Solar Bike.
Analyse van de verzamelde data zal inzicht geven in de percepties en ervaringen van gebruikers van de Solar Bike, de factoren die van invloed zijn op de acceptatie, het potentiele marktaandeel van de Solar Bike en de doelgroepen voor wie de Solar Bike interessant is.
De resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor stedelijke beleidsmakers, omdat ze inzicht geven in welke interventies in de gebouwde omgeving kunnen bijdragen aan het bevorderen van het gebruik van elektrische zonnefietsen. Daarnaast biedt het onderzoek handvatten voor productontwikkelaars om de Solar Bike te verbeteren en te laten aansluiten bij de wensen van de consument. Het stimuleren van de acceptatie en het gebruik van Solar Bikes gaat de kwaliteit van leven in steden bevorderen.
Enquête Product Acceptatie Solar Bike 

Door middel van een enquête onder potentiële gebruikers wordt de acceptatie van de Solar Bike te bepalen. De Solar Bike is een nieuw product op het gebied van e-bikes en is ontwikkeld door een consortium van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e Innovation 
Lab, Segula, E-bike NL, Solar Application Lab (SAL) en Imre Verhoeven Design.

De Solar Bike is een innovatief product, die automatisch 100 % duurzame energie opwekt door middel van zonnepanelen in het voorwiel (zelfs in bewolkte weersomstandigheden). De Solar Bike biedt voldoende trapondersteuning, net zoals een e-bike, alleen heeft deze fiets géén oplader nodig.
De enquête bestaat uit vier onderdelen annex gegevens van de participant:

1. Persoonlijke gegevens 
2. Aankoopintentie 
3. Vervoermiddel keuzes 
4. Persoonlijke mening

Publicaties en referenties

PM

Betrokken maatschappelijke partijen

PM

Gerelateerde projecten

PM

Vervolgonderzoek

PM

Links

PM

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

PM

Tekst- en beeldrechten

TU Eindhoven

Contactgegevens

Pauline van den Berg, TU Eindhoven