UITGESTELD | Kenniscafé: Fietswetenschap in beeld

Deze bijeenkomst is tot nader bericht uitgesteld.

 

Kenniscafé: Fietswetenschap in beeld

Op donderdag 16 april 2020 is het weer zover, een nieuwe bijeenkomst van de Fietscommunity 2.0! Deze middag staat in het teken van de actuele stand van zaken rondom fietskennis. Tijdens deze bijeenkomst wordt het huidige fietsonderzoek in beeld gebracht. We kijken hoe deze onderzoeken in de matrix van de fietscommunity passen. Daarnaast zullen we stilstaan bij de lacunes in het huidige onderzoek en de kansen die dit biedt voor toekomstig onderzoek. Daarmee stellen we nieuwe kennisvragen centraal die mede voortkomen uit de praktijk van beleidsmakers, uitvoerders en maatschappelijke organisaties.

 

Programma

13.00 – 13.30   Inloop

13.30 – 13.35   Welkom

13.35 – 14.00   Een poging tot overzicht van het huidige fietsonderzoek. – Hugo van der Steenhoven (Fietscommunity)

14.00 – 15.15   Vier PhD-onderzoekers pitchen hun onderzoek. Daarna gaan we in gesprek over hun werk en de betekenis daarvan voor de praktijk.

15.15 – 15.30   Pauze

15.30 – 16.30   Interactief gedeelte – Rob van der Bijl (Fietscommunity)
1. Discussie over de PhD-onderzoeken en het plaatsen van de onderzoeken in de matrix.
2. Discussie met professoren over de kennislacunes en kansen voor toekomstig onderzoek: nieuwe kennisvragen in beeld brengen.

16.30 – 17.30    Borrel

 

Praktische informatie

Datum:            Donderdag 16 april
Tijd:                 13.00 – 17.30 (incl. inloop en gezamenlijke borrel)
Locatie:           NEEL achter LE:EN, Heuveloord 140, 3523 CK Utrecht
Kosten:           Gratis
Aanmelden:   Dat kan via deze link: fietsberaad.nl 
Contact:          Bella Bluemink, via bella.bluemink@platform31.nl