De Fietscommunity is 6 juni 2013 opgericht, terwijl de 2.0 versie ervan is gelanceerd op 16 september 2015 en formeel eind december 2020 afgesloten (ondanks perikelen met de Covid19-pandemie). In 2021 is de ontwikkeling van de 3.0 versie gestart. Het domein is verbreed en omvat behalve fietsen ook lopen; vandaar de nieuwe ondertitel: ‘Het kennisdomein van actieve mobiliteit verder verdiepen’. Overigens is binnen dit domein ook plaats ingeruimd voor ‘micromobiliteit’.
De verbreding en verdere verdieping van het domein vindt plaats met de Fietscommunity en aanpalende community’s. De Fietscommunity blijft functioneren als hub te midden van diverse relevante organisaties, instellingen, netwerken, etc., die op enigerlei wijze betrokken zijn bij fietsonderzoek en al het andere onderzoek naar actieve mobiliteit. Doel is om in dit verband de kennistechnologische infrastructuur verder te verdiepen en te richten op alle vormen van wetenschappelijk en wetenschappelijk-praktijk georiënteerd onderzoek in Nederland.

Het archief van de Fietscommunity 2.0 (2015-2020) is inmiddels voor iedereen toegankelijk.

Sinds 2019 wordt de Fietscommunity georganiseerd onder auspiciën van Platform31.

Contact met de Fietscommunity 3.0:

Over inhoud van de website en de activiteiten vanaf 2021: Rob van der Bijl – robvanderbijl@favas.net
Over fietszaken en -onderzoek: Hugo van der Steenhoven – hugo.vds@planet.nl
Over organisatorische en juridische zaken: Nico van Buren – nico.vanburen@platform31.nl

cropped-2015-12-17_1450389087.jpg