Vanaf 2021 is het wetenschappelijk onderzoek naar actieve mobiliteit geïnventariseerd met behulp van bijdragen uit het werkveld of de redactie van de Fietscommunity. Het streven is om zo een ‘plattegrond’ tot stand te brengen van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland, alsmede België en enkele nog te selecteren landen. Binnenkort volgt meer informatie over deze onderneming.

 

Inmiddels zijn reeds diverse bijdragen beschikbaar – zie bijvoorbeeld: Breda – Dutch Cycling Intelligence program, Delft (1) – Unravelling slow mode traveling and trafficDelft (2) – Bicycle-Train combination Research, Eindhoven – Bicycle ChallengesGent – Mobility and Spatial Planning, Groningen – Gedrag van Fietsers,Twente – Smart Connected Bikes Research, Utrecht – Smart Cycling Futures,  …

Repositories Nederlandse universiteiten

Uitgebreid overzicht volgt binnenkort.

Voorbeeld UvA: https://dare.uva.nl/ – met zoekterm ‘cycling’: https://dare.uva.nl/search?field1=keyword&value1=cycling

 

Groslijst Nederlandse universiteiten en hogescholen

UNIVERSITEITEN – Erasmus Universiteit Rotterdam; Protestantse Theologische Universiteit; Theologische Universiteit Apeldoorn; Theologische Universiteit Kampen; Radboud Universiteit Nijmegen; Rijksuniversiteit Groningen; Technische Universiteit Delft; Technische Universiteit Eindhoven; Universiteit Leiden; Universiteit Maastricht; Universiteit Twente; Universiteit Utrecht; Universiteit van Amsterdam; Tilburg University; Universiteit voor Humanistiek; Vrije Universiteit Amsterdam; Wageningen Universiteit.

HOGESCHOLEN – Aeres Hogeschool; Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; ArtEZ Hogeschool voor de kunsten; Avans Hogeschool; Breda University of Applied Sciences; Christelijke Hogeschool Ede; Christelijke Hogeschool Windesheim; Codarts Hogeschool voor de Kunsten; Design Academy Eindhoven; Driestar Hogeschool; Fontys Hogescholen; Hogeschool Viaa; Gerrit Rietveld Academie; De Haagse Hogeschool; Hanzehogeschool Groningen; HAS Hogeschool; HKU; Hogeschool De Kempel; Inholland; Hogeschool IPABO; Hogeschool Leiden; Hogeschool Rotterdam; Hogeschool Saxion; Hogeschool Utrecht; Hogeschool van Amsterdam; Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Hogeschool Van Hall-Larenstein; HZ University of Applied Sciences; Zuyd Hogeschool; Hotelschool The Hague; Iselinge Hogeschool; Katholieke Pabo Zwolle; Koninklijke Academie van Beeldende; Kunsten/Koninklijk Conservatorium; Marnix Academie; NHL Stenden Hogeschool; Thomas More Hogeschool.

Voorlopige selectie buitenlandse universiteiten

Universiteit Gent; Vrije Universiteit Brussel; …; …

 

Plattegrond & logo © RVDB Urban Planning (2021)