• Nieuws

  Kenniscafé  Fiets

  Kenniscafé  Fiets-gerelateerd onderzoek Met het recente kenniscafé is succesvol een ‘post-corona update’ gemaakt van het fiets gerelateerde onderzoek van de afgelopen twee jaar. Het café vond plaats onder de vlag van Tour de Force en [...]
 • Nieuws

  Toekomstvoorstel Fietscommunity

  Nu het onderzoeksprogramma SURF begin dit jaar werd beëindigd, is een hernieuwde oriëntatie op de toekomst van de Fietscommunity noodzakelijk. Daar is alle reden voor, want het fietsonderzoek aan universiteiten en hogescholen (in Nederland, maar [...]
 • Blogs-EN

  Congestion on the cycling path?

  Blog by Henk-Jan Dekker (TUe) for the Cyclingcommunity. Historian Henk-Jan graduated in September 2021 from Eindhoven University of Technology with a dissertation entitled Cycling Pathways: The Politics and Governance of Dutch Cycling Infrastructure, 1920-2020. Based [...]
 • Blogs

  Drukte op het fietspad?

  Blog door Henk-Jan Dekker (TUe) voor de Fietscommunity. Historicus Henk-Jan Dekker is in september 2021 aan de TU Eindhoven gepromoveerd op het thema Cycling Pathways: The Politics and Governance of Dutch Cycling Infrastructure, 1920-2020. Op [...]
 • Blogs

  Fietssteden: Hoe ver kunnen we gaan?

  Blog door Jake Wiersma (UvA) voor de Fietscommunity. Stedenbouwkundige Jake Wiersma is onlangs aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd met zijn onderzoek naar de ruimtelijke condities van auto-afhankelijkheid. Op basis van dit onderzoek ziet hij [...]
 • Nieuws

  Standaardwerk over fietsbeleid

  Aan de TU van Eindhoven is afgelopen tijd belangwekkend historisch onderzoek verricht naar het fietsen in Nederland. Een recent voorbeeld daarvan is het onlangs verschenen proefschrift van Henk-Jan Dekker ‘Cycling Pathways: The Politics and Governance [...]

Blogs