Kenniscafé  Fiets

Kenniscafé  Fiets-gerelateerd onderzoek

Met het recente kenniscafé is succesvol een ‘post-corona update’ gemaakt van het fiets gerelateerde onderzoek van de afgelopen twee jaar. Het café vond plaats onder de vlag van Tour de Force en was deels op locatie (Fietsberaad, Utrecht) en deels online. Bekijk hier de opname van de bijeenkomst.

Beknopt verslag (door Fietsberaad)

Het kenniscafé werd geopend door Rob van der Bijl (Fietscommunity/Universiteit Gent). Henk-Jan Dekker (PhD, TU Eindhoven) nam ons mee terug in de tijd en vertelde over de rol van de fiets door de jaren heen. Ook vertelde hij over de onderzoeken van zijn teamgenoten van het Bicycle Challenges PhD project. Vervolgens vertelde Féline de Pandelaere (PhD, Universiteit Gent) over het perspectief op ruimtelijk-kwantitatieve en -kwalitatieve beoordelingen van het fietssysteem. Jake Wiersema (PhD, Universiteit Amsterdam) vertelde over de afhankelijkheid van de auto en de potentie van de e-bike in het kader van de mobiliteitstransitie. Hierna presenteerde Sascha Hoogendoorn-Lanser (PhD, TU Delft) over onderzoek naar slimme fietspaden o.a. op de campus van de TU Delft. Als laatste presenteerde Niels van Oort (PhD, TU Delft) over de onderzoeksagenda van fiets en ov in het kader van duurzame mobiliteit.

Na de presentaties volgde een panel discussie tussen de aanwezigen, Henk-Jan Dekker, Jake Wiersema, Niels van Oort, Otto van Boggelen (CROW), onder leiding van Rob van der Bijl, over de toekomst van het wetenschappelijk fietsonderzoek.