Stand van zaken onderzoek

February 22, 2021 RVDB red.

De afgelopen jaren heeft reeds veel (wetenschappelijk) fietsonderzoek plaatsgevonden. De eerste stap is nu gezet om de stand van zaken in kaart te brengen. […]

Modelling route choice of Dutch cyclists using smartphone data

May 29, 2019 Arjen Klinkenberg

In de laatste decennia hebben de meeste steden, administraties en stedenbouwkundigen steeds meer belang gehecht aan duurzame vervoersmodi als fietsen. Daarmee zijn veel investeringen besteed aan de ontwikkeling van efficiëntere fietsinfrastructuren. Als gevolg daarvan is de onderzoeksinteresse opgewekt in de modellering van de fietsroutes. […]

Bicycling in changing urban regions

May 21, 2019 Arjen Klinkenberg

Tot een paar jaar geleden werd de waarde van fietsen vooral gevoed door een loyale belangenbehartiging, vanwege het marginale aandeel van de fiets in het transportsysteem. Deze context is recentelijk veranderd. Gelijktijdig met een toename van publieke en politieke aandacht voor fietsen, is er een toename van onderzoek specifiek naar fietsen. In slechts een paar jaar tijd is de voorraad van fietsen gestegen tot een modus die de aandacht trekt in steden van elke omvang. […]

1 2 3 6