Toekomstvoorstel Fietscommunity

March 8, 2022 FC red.

Nu het onderzoeksprogramma SURF begin dit jaar werd beëindigd, is een hernieuwde oriëntatie op de toekomst van de Fietscommunity noodzakelijk. Daar is alle reden voor, want het fietsonderzoek aan universiteiten en hogescholen (in Nederland, maar […]

Standaardwerk over fietsbeleid

December 28, 2021 FC red.

Aan de TU van Eindhoven is afgelopen tijd belangwekkend historisch onderzoek verricht naar het fietsen in Nederland. Een recent voorbeeld daarvan is het onlangs verschenen proefschrift van Henk-Jan Dekker ‘Cycling Pathways: The Politics and Governance […]

Fietsers delen weg liever niet met auto’s

November 4, 2021 FC red.

De Fietsersbond bericht dat de enquête ‘Fietsstad 2022’ is gesloten met ruim 48.000 respondenten. Fietsers geven aan niet prettig te fietsen op met auto’s gedeelde wegen. Maar ook vragen over scooters en brommers op het […]

DCE Celebrates Ten-Year Anniversary

September 30, 2021 FC red.

The Dutch Cycling Embassy—a vast public-private network that exports the best cycling knowledge and expertise from the Netherlands to regions around the world—celebrated its ten-year anniversary. Since its founding in 2011, the Dutch Cycling Embassy […]

Stiftungsprofessur Radverkehr

August 27, 2021 FC red.

Duitsland heeft met zijn zogenaamde ‘Stiftungsprofessur Radverkehr’ een nieuwe standaard voor academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van mobiliteit in het leven geroepen. De afgelopen maanden zijn op maar liefst zeven plaatsen van deze […]

Actie Normaal Academisch Peil

April 6, 2021 FC red.

Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop. Daar plukt de hele samenleving de vruchten van. Het maakt onze economie competitief en innovatief. Onze universiteiten leiden de mensen op die we nodig hebben voor de uitdagingen van […]

Best Practices Dutch Cycling

February 6, 2021 FC red.

Het platform van De Fietscommunity (het initiatief, de website, de kennisbank en de bijbehorende activiteiten) is opgenomen in het recent door de Dutch Cycling Embassy uitgebrachte handboek Best Practices Dutch Cycling. Citaat uit de introductie: […]

Ruimte voor lopen

October 27, 2020 FC red.

Op het Nationaal Voetgangerscongres is donderdag 8 oktober de agenda ‘Ruimte voor Lopen’ gepresenteerd. Ook is de City Deal ‘Ruimte voor Lopen’ officieel ondertekend door gedeputeerde Avine Fokkers van de provincie Friesland. De ‘agenda’ en […]

1 2 3 7