Kenniscafé  Fiets

2022-06-25 FC red.

Kenniscafé  Fiets-gerelateerd onderzoek Met het recente kenniscafé is succesvol een ‘post-corona update’ gemaakt van het fiets gerelateerde onderzoek van de afgelopen twee jaar. Het café vond plaats onder de vlag van Tour de Force en […]

Toekomstvoorstel Fietscommunity

2022-03-08 FC red.

Nu het onderzoeksprogramma SURF begin dit jaar werd beëindigd, is een hernieuwde oriëntatie op de toekomst van de Fietscommunity noodzakelijk. Daar is alle reden voor, want het fietsonderzoek aan universiteiten en hogescholen (in Nederland, maar […]

Standaardwerk over fietsbeleid

2021-12-28 FC red.

Aan de TU van Eindhoven is afgelopen tijd belangwekkend historisch onderzoek verricht naar het fietsen in Nederland. Een recent voorbeeld daarvan is het onlangs verschenen proefschrift van Henk-Jan Dekker ‘Cycling Pathways: The Politics and Governance […]

Fietsers delen weg liever niet met auto’s

2021-11-04 FC red.

De Fietsersbond bericht dat de enquête ‘Fietsstad 2022’ is gesloten met ruim 48.000 respondenten. Fietsers geven aan niet prettig te fietsen op met auto’s gedeelde wegen. Maar ook vragen over scooters en brommers op het […]

DCE Celebrates Ten-Year Anniversary

2021-09-30 FC red.

The Dutch Cycling Embassy—a vast public-private network that exports the best cycling knowledge and expertise from the Netherlands to regions around the world—celebrated its ten-year anniversary. Since its founding in 2011, the Dutch Cycling Embassy […]

Stiftungsprofessur Radverkehr

2021-08-27 FC red.

Duitsland heeft met zijn zogenaamde ‘Stiftungsprofessur Radverkehr’ een nieuwe standaard voor academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van mobiliteit in het leven geroepen. De afgelopen maanden zijn op maar liefst zeven plaatsen van deze […]

Actie Normaal Academisch Peil

2021-04-06 FC red.

Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop. Daar plukt de hele samenleving de vruchten van. Het maakt onze economie competitief en innovatief. Onze universiteiten leiden de mensen op die we nodig hebben voor de uitdagingen van […]

Best Practices Dutch Cycling

2021-02-06 FC red.

Het platform van De Fietscommunity (het initiatief, de website, de kennisbank en de bijbehorende activiteiten) is opgenomen in het recent door de Dutch Cycling Embassy uitgebrachte handboek Best Practices Dutch Cycling. Citaat uit de introductie: […]

1 2 3 7