Gedrag van Fietsers

Redactie Fietscommunity

Rijksuniversiteit Groningen – Gedrag van Fietsers

Aan de RUG wordt Omgevings- en Verkeerspsychologisch onderzoek uitgevoerd sinds 1977 toen John Michon het Verkeerskundig Studiecentrum als interdisciplinair instituut stichtte. Tegenwoordig maakt de Omgevings- en Verkeerspsychologiegroep onderdeel uit van Psychologie. Leden van de groep hebben een achtergrond in sociale en experimentele psychologie, sociologie, en biologie. Expertise is breed voorhanden op het gebied van verkeersveiligheid, gedragsbeïnvloeding, en evaluatie van gedrag als gevolg van technologische vernieuwingen.

Onderzoek naar gedrag van fietsers richt zich op infrastructuur, interactie met andere verkeersdeelnemers en het uitvoeren van dubbeltaken tijdens het fietsen. In 2015 is het project CRUISer gestart. Dit project richt zich op ondersteuning van de oudere fietser in interactie met ander verkeer. In hetzelfde jaar is het Horizon 2020 EU project XCycle begonnen. XCycle richt zich ook op de interactie fietser-ander verkeer. Meer informatie op de XCycle website.

Van 2013-2015 loopt het project “Het vergevingsgezinde Fietspad” gericht op het optimaliseren van de infrastructuur voor oudere fietsers ter voorkoming van enkelzijdige ongevallen. Wij nemen deel in dit project, o.a. met een “Natuurlijk Fietsen” onderzoek.

Meer informatie over het onderzoek naar het gedrag van fietsers:
https://www.rug.nl/about-ug/video/archive/unifocus/bicyclists-behaviour

Contactgegevens Fietscommunity:
Rob van der Bijl
robvanderbijl@favas.net

De tekst in deze bijdrage is overgenomen van:
https://www.rug.nl/research/heymans-institute/traffic-and-environmental-psychology/
https://www.rug.nl/about-ug/video/archive/unifocus/bicyclists-behaviour

Foto bij deze bijdrage:
Rob van der Bijl