DCA Blog – Fietsconfetti

DCA Blog van Joost de Kruijf, 31-08-2016

Het is feest!

De aandacht voor de fiets is de afgelopen jaren wereldwijd sterk toegenomen. Dat is ook niet zo gek omdat veel steden en regio’s kampen met de negatieve gevolgen op de duurzaamheid die aan het autogebruik gerelateerd zijn. De fiets wordt gezien als het duurzame en toekomstbestendige alternatief. In mijn promotieonderzoek aan de universiteit Utrecht richt ik me heel specifiek op de verwachte en daadwerkelijke veranderingen in verplaatsingsgedrag, de beleving van de ruimtelijke context en het (subjectieve) welzijn van mensen met hun individuele waarden oriëntaties als gevolg van de overstap van de auto naar de elektrische fiets in het dagelijkse woon-werkverkeer. Hiermee probeer ik onder andere nieuw inzicht te genereren in één van de aspecten van sociale duurzaamheid in relatie tot (fiets)mobiliteit.

Bij welk feestje moet ik van de partij zijn?

Ook binnen Beter Benutten Vervolg waar de autobereikbaarheid centraal staat, biedt het stimuleren van het fietsgebruik kansen. Het verhogen het fietsgebruik moet daarbij leiden tot een reductie van de automobiliteit waardoor de huidige vertraging op het autowegennet afneemt, wat vervolgens de economische duurzaamheid weer ten goed komt. Parallel lopen tegelijkertijd nog het landelijke SURF programma met de Fietscommunity, de Tour de Force met een aantal specifieke thema’s, we bundelen onze fietskennis als export product in de Dutch Cycling Embassy, op wetenschappelijk vlak is er de Dutch Cycling Academy naast het Fietsberaad, de fietsersbond en de vele fiets gerelateerde projecten.

Confetti geeft achteraf vooral rommel

Stel je eens voor: ze zijn allemaal anders qua kleur, smaak en vorm. Vermenigvuldig dat nog met de verschillende perspectieven van de vele fietsprofessionals die Nederland rijk is. Wat is dan het resultaat? Jazeker: confetti. En weet u wat vervelend is aan confetti? Het opruimen ervan! In het zuiden van het land wordt confetti automatisch gerelateerd aan carnaval. Een volksfeest waar de rest van Nederland met veel onbegrip naar kijkt. Hoe denkt u dat er door een buitenstaander dan gekeken wordt naar fietsconfetti?

Een hekel aan poloniase

Veel mensen kennen mij onder andere van mijn Brabantse tongval, maar als ik persoonlijk ergens een hekel aan heb is het de polonaise. Allemaal achter elkaar aanlopen zonder dat we een doel voor ogen hebben waar we naar toe gaan. Sinds een aantal jaren verrichten we op de NHTV innovatief (toegepast wetenschappelijk) onderzoek naar een aantal aspecten van de fiets. Daarin proberen we voorop te lopen, nieuwe inzichten te genereren op basis van nieuwe vormen van data en daarbij na te denken over nieuwe beleidsindicatoren en -afwegingsprocessen.

Liever groot feest met champagne

Ik hoop dat in het verlengde van vele afzonderlijke regionale ambities om in 2020 fietsprovincie van Nederland te worden, we de komende jaren onze krachten kunnen bundelen en in 2020 weer het onbetwiste fietsland van de wereld zijn. Dan is het wat mij betreft tijd voor champagne, een regen aan gouden confettti (zoals bij miljoenenjacht) en wil ik misschien nog wel mee in de polonaise. Tot die tijd zal ik proberen mijn bespiegelen te geven op de fietswereld vanuit toegepast wetenschappelijk oogpunt.

Joost de Kruijf


Joost is als onderzoeker verbonden aan de NHTV waar hij binnen de academie Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit onder andere innovatief onderzoek initieert naar de interactie tussen fietsmobiliteit en de ruimtelijke context. Daarnaast verricht hij een promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht, faculteit geografie en planologie.

Kruijf.j@nhtv.nl | 06-11753690

Be the first to comment

Leave a Reply