De 4 belangrijkste lessen uit Smart Cycling Futures

Marcus Popkema en Friso de Vor schreven een artikel over de 4 belangrijkste lessen van het Smart Cycling Futures SURF project. U leest het artikel hier.

Samenvatting

Het vier jaar durende onderzoeksproject Smart Cycling Futures (SCF) loopt tegen het einde. Deze bijdrage vertelt wat we van dit onderzoek naar fietsinnovaties hebben geleerd. We concentreren ons op de lessen die relevant zijn voor verkeerskundige adviseurs die voor of bij overheden werken. In verschillende Nederlandse steden hebben we samen met praktijkpartijen in zogeheten living labs geëxperimenteerd met en onderzoek gedaan naar fietsinnovaties. Dit heeft inzichten opgeleverd die de basis vormen voor een viertal lessen:
1. Experimenteren in een living lab kun je leren
2. Kies de bestaande fietser als vertrekpunt voor fietsbeleid en -innovatie
3. Voor de fietser geldt een eigen logica
4. Fietsinnovaties zijn niet waardevrij

Met deze lessen geven we handvatten voor verdere ontwikkeling van de rol van de fiets in het mobiliteitssysteem. Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle toepassing van living labs is dat partijen in gezamenlijkheid willen zoeken naar vernieuwing. Het helpt als partijen bereid en in staat zijn om de minder voor de hand liggende politieke aspecten van innovaties tegen het licht te houden. Hiernaast bieden de geformuleerde lessen ook perspectieven voor het versterken van fietspraktijken. We roepen overheden, innovatoren, onderzoekers en burgers op om hiermee samen aan de slag te gaan: perspectieven uitwerken, maatregelen ontwikkelen en die vervolgens uitproberen.