Ruimte voor lopen

Op het Nationaal Voetgangerscongres is donderdag 8 oktober de agenda ‘Ruimte voor Lopen’ gepresenteerd. Ook is de City Deal ‘Ruimte voor Lopen’ officieel ondertekend door gedeputeerde Avine Fokkers van de provincie Friesland. De ‘agenda’ en de ‘deal’ zijn gericht op de randvoorwaarden voor de ‘ideale voetgangersstad’ en op de samenhang van een loopvriendelijke omgeving met vraagstukken rond mobiliteit, gezondheid en veiligheid.
Op het congres is ook het boek Loop! gepresenteerd. Dit nu al monumentale boek agendeert op veelzijdige wijze hoe we steden en dorpen weer loopvriendelijk kunnen maken. Volgens hoofdauteur Annemieke Molster zullen al met kleine aanpassingen meer mensen vaker en verder gaan lopen met alle voordelen die daarbij horen, voor henzelf en voor de maatschappij.

Bestel Loop!