Fietsberaad – 20 jaar kenniscentrum in een groeiende fietswereld

Het Fietsberaad bestaat 20 jaar. Het Rijk wilde destijds het fietsbeleid decentraliseren, maar in ieder geval kennisontwikkeling en kennisverspreiding centraal houden. De oorsprong van het Fietsberaad gaat nog wat verder terug dan 2001. Eind 90-er jaren verscheen het Masterplan Fiets, waarin voor het eerst eigenlijk expliciet het belang van de fiets in ons verkeers- en vervoersysteem werd onderkend. En de noodzaak om daar bij de inrichting van de infrastructuur meer rekening mee te houden. Dat kreeg vorm in het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2001-2020 en leidde tot de start van het Fietsberaad op 26 september 2001 met als belangrijke communicatiekanaal het tijdschrift Fietsverkeer, een jaar later gevolgd door de website fietsberaad.nl. Lees daar verder …