PC-training voor fietsers

Uit eerder onderzoek blijkt dat de verkeersveiligheid verbetert wanneer verkeersdeelnemers leren om eerder verkeersonveilige situaties op te merken. Betekent dat een rijopleiding voor fietsers daaraan zou kunnen bijdragen? De TU Delft ontwikkelde een speciale PC-training, gericht op het herkennen van risico’s door fietsers.

Uit het onderzoek blijkt dat fietsers die de PC-training volgden inderdaad risico’s eerder opmerken dan fietsers uit een controlegroep. Maar beide groepen signaleerden wel even veel risico’s. De training had een klein positief effect op het vermogen om gevaarlijke situatie te zien aankomen op kruispunten.

Al met al denken de onderzoekers toch dat zo’n PC-training nuttig kan zijn, hoewel er dan nog wel een slag gemaakt moet worden. Zo zal bijvoorbeeld uitgezocht moeten worden of de verworven vaardigheden in de praktijk stand houden.

Lees hier meer over het onderzoek.