Senioren veilig op de fiets, wat is daar voor nodig?

Uit onderzoek blijkt dat de groep 70-plussers die fietst in Nederland flink is gegroeid in de afgelopen jaren. Niet alleen het aantal mensen, maar ook de hoeveelheid kilometers dat zij fietsen neemt fors toe. Helaas betekent dat ook dat het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep is gestegen.

De Fietsersbond beschreef in dit artikel de mogelijke oorzaken én de oplossingen.