Standaardwerk over fietsbeleid

Aan de TU van Eindhoven is afgelopen tijd belangwekkend historisch onderzoek verricht naar het fietsen in Nederland. Een recent voorbeeld daarvan is het onlangs verschenen proefschrift van Henk-Jan Dekker ‘Cycling Pathways: The Politics and Governance of Dutch Cycling Infrastructure, 1920-2020’. In deze PhD wordt nauwgezet honderd jaar fietsbeleid doorgelicht. Volgens Wim Bot in Verkeerkunde is er geen twijfel over mogelijk: “Henk-Jan Dekker heeft een proefschrift geschreven waar niemand die zich met het Nederlandse fietsbeleid bezighoudt omheen kan, een echt standaardwerk dat van de eerste tot de laatste bladzijde inzicht geeft en genuanceerd is in de analyse.”

Henk-Jan Dekker, Cycling Pathways. The Politics and Governance of Dutch Cycling Infrastructure, 1920-2020. Amsterdam University Press, 2021, 399 pagina’s, 129 euro, gratis te downloaden op https://www.aup.nl/en/book/9789463728478/cycling-pathways

Zie ook de bespreking in Verkeerkunde:
https://www.verkeerskunde.nl/artikel/recensie-proefschrift-over-de-geschiedenis-van-nederlands-fietsbeleid

Eindhoven op de kennisplattegrond van de Fietscommunity