Stiftungsprofessur Radverkehr

Duitsland heeft met zijn zogenaamde ‘Stiftungsprofessur Radverkehr’ een nieuwe standaard voor academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van mobiliteit in het leven geroepen. De afgelopen maanden zijn op maar liefst zeven plaatsen van deze ‘fietshoogleraren’ aangesteld. In 2020 was door de regering al het besluit genomen om voor deze functie geld vrij te maken. Het ministerie heeft uiteindelijk 8,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Bovendien is er nog eens 125 miljoen euro voorzien voor modelprojecten om het fietsen in de periode tot en met 2023 te verbeteren. Zo werd bijvoorbeeld in maart dit jaar Angela Francke als bijzonder hoogleraar fietsverkeer officieel verwelkomd op de Karlsruhe University of Applied Sciences.