Wetenschap, technologie, innovatie

Redactie Fietscommunity

Wetenschap, technologie, innovatie

De Fietscommunity heeft in samenwerking met Platform31 de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar  de ontwikkeling van een kennisecosysteem ‘actieve mobiliteit’, en daarbij verkend hoe het (universitaire) onderzoek naar fietsen en lopen van een nieuw élan kan worden voorzien. Een van de onderliggende basisdocumenten van dit onderzoek is het rapport geweest van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) ‘Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities’ (februari 2020). Hieronder is de samenvatting uit het rapport overgenomen.

Het grote verhaal ontbreekt (samenvatting)

Nederland is een welvarend land met een bloeiende economie. Maar we staan voor urgente maatschappelijke opgaven op gebieden als voedsel, zorg, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid. Doelgerichte maatschappelijke transities zijn op deze en andere gebieden hard nodig en deels al ingezet. Wetenschap, technologie en innovatie (WTI) kunnen hierin een sterkere, meer effectieve rol spelen. Daarover gaat dit advies.

Hoe kan de regering de bijdrage van wetenschap, technologie en innovatie aan maatschappelijke transities verbeteren?

De raad is van mening dat wetenschap, technologie en innovatie veel beter kunnen worden benut voor maatschappelijke transities. Om dit te stimuleren, moet de regering zorgen voor een overkoepelend beeld van het Nederland van de toekomst én voor een bijbehorende ingrijpende aanpak voor de transities. Het toekomstbeeld en de aanpak maken gerichte investeringen mogelijk, voorkomen verspilling van tijd en geld, en brengen innovatoren samen met nieuwe en creatieve partijen.

Het grote verhaal achter de transities ontbreekt nu. Er zijn visies op deelterreinen en akkoorden, maar deze zijn gebaseerd op bestaande situaties en mogelijkheden. Het zijn vaak geen vergezichten en ze zijn onderling niet met elkaar verbonden. Gemaakte keuzes op het ene deelterrein kunnen die op een ander terrein in de weg zitten.

Er is te weinig perspectief op echte, radicale vernieuwing en innovatie: waarom is het nodig, wat brengt het ons? Waarin willen we investeren en ook: wat willen we dat er níet gebeurt? Alles bij elkaar lukt het Nederland onvoldoende om wetenschap, technologie en innovatie goed te benutten voor transitieversnelling. De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) vertaalt dit advies naar drie aanbevelingen aan de regering:

  • Zorg voor een overkoepelend beeld van het Nederland van de toekomst; bouw dit op als een reeks vensters en stel het beeld regelmatig bij. Beleg de eindverantwoordelijkheid voor het toekomstbeeld bij een onderraad voor maatschappelijke transities.
  • Ontwikkel een netwerk van met elkaar verbonden transformatieve coalities. In dit netwerk werken diverse (nieuwe, onverwachte) partijen met elkaar samen en leren van elkaar.
  • Vraag elk ministerie een interne toekomstgroep van medewerkers op te zetten en geef deze een prikkelende opdracht.

 

Het volledige rapport downloaden.


C
ontactgegevens Fietscommunity:

Rob van der Bijl
robvanderbijl@favas.net

Foto bij deze bijdrage:
Firmbee.com / @firmbee