Tour de Force lanceert Agenda Fiets 2017-2020

Bron: www.tourdeforce2020.nl

Tour de Force heeft recentelijk de Agenda Fiets 2017-2020 uitgebracht. In deze uitvoeringsagenda wordt ruime aandacht gegeven aan het onderdeel ‘Versterken van de kennisinfrastructuur’ als één van de acht relevante thema’s. Tour de Force stelt dat ‘het belangrijk is dat betrokken organisaties beter samenwerken, hun activiteiten beter afstemmen en kennis en ervaring uitwisselen. Dat laat ook zien waar de gaten zitten in de onderzoekagenda en maakt het eenvoudiger om gericht een beroep te doen op Europese subsidieregelingen. Verder moet kennis makkelijk vindbaar zijn en doelgroepgericht worden verspreid, al dan niet in de vorm van best practices. Kortom, de kennisinfrastructuur moet worden geoptimaliseerd.’ De 8 doelen moeten bijdragen aan het hoofddoel: Een groei van het aantal fietskilometers is de periode 2017-2020 met 20 procent.

Van onze Fietscommunity 2.0 wordt een belangrijke bijdrage verwacht, met name om met andere (kennis)organisaties zoals TNO, CROW-Fietsberaad, SWOV en ANWB) te komen tot ontwikkeling en vulling van een kennisdatabase (onze matrix 5xExFiets).

Voor een impressie van de bijeenkomst van Tour de Force van 8 december jl., waarin de Agenda Fiets 2017-2020 werd gelanceerd verwijzen wij naar de website van Tour de Force (http://tourdeforce2020.nl/). Hier kunt u ook de Agenda downloaden.