2014-08-18_1408377742 Stedelijke logistiek & fietsen

Het vullen van onze matrix zoals hiervoor omschreven zal worden vastgelegd in een activiteitenprogramma, en een serie daarmee verbonden acties en bijbehorende agenda.  Relevante projecten zullen in de toekomst op deze pagina worden gedocumenteerd.

Naast deze focus op onderzoek zal de Fietscommunity 2.0 zich sterk richten op kennisdisseminatie en de verankering van kennis in beleid en praktijk. Zo kan de Fietscommunity 2.0 de op het buitenland georiënteerde Dutch Cycling Embassy voorzien van relevante en actuele data, van nieuwe trends en inzichten etc. De Fietscommunity 2.0 biedt daarentegen de op het binnenland gerichte Dutch Cycling Academy juist weer een platform waar tussenresultaten van onderzoek kunnen worden gedeeld en verrijkt. En in de Fietscommunity 2.0 kunnen deelnemers geïnspireerd worden door buitenlandse fietsonderzoekers of practitioners, die kennis hebben waar Nederlanders van kunnen leren (bv. marketingkennis uit Kopenhagen). Als in het werk van de Fietscommunity 2.0 barrières worden gesignaleerd waar fietsinnovatoren tegenaan lopen kan dit bv. ingebracht worden bij de ploegen van Tour de Force. Tenslotte kan de Fietscommunity 2.0 de Nederlandse kennis en kunde overdragen aan organisaties die Nederland Fietsland internationaal willen positioneren (bv. voor een wereldcongres als Velocity 2017).