Implementatieplan Blue-bike

NV Blue-mobility

Domeinen: Kringen: Onderzoekstypen: ,
ProjectnaamMatrix

Implementatieplan Blue-bike

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Vlaamse Overheid

Projectomgeving

Vlaanderen

Projectonderzoeker of -uitvoerder

NV Blue-mobility

Trekker Fietscommunity

Joeri de Visser

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

Op dit moment zijn er 46 locaties in Vlaanderen waar Blue -bikes kunnen worden geleend, de blauwgekleurde deelfietsen die grotendeels gestald zijn bij stations. De meerderheid is gelegen bij NMBS -stations maar recent zijn ook de eerste haltes van De Lijn en enkele P+R – parkings uitgerust met Blue -bikes. De NV Blue -mobility voerde in 2015 een studie uit naar succesfactoren die het succes bepalen van een Blue -bikelocatie en hieruit werd een tool ontwikkeld die het mogelijk maakt om het potentieel van een nieuwe locatie te bepalen. Deze tool wordt schematisch toegelicht in bijgevoegd document.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit

Kringen

(C2) Middenveld

Onderzoekstypen

(R3) Toegepast Technisch
(R4) Toegepast Beleidsmatig

Samenvatting

De opdracht houdt in dat een concreet en globaal implementatieplan voor de uitrol van Blue-bike in Vlaanderen wordt opgemaakt, door de toepassing van de tool die eerder werd uitgewerkt. Omdat hiervoor gegevens nodig zijn over het huidige gebruik van mobiliteitsknooppunten, zal de afdeling Beleid de gegevens waarover zij beschikt, o.a. uit het project basisbereikbaarheid, in de mate van het mogelijk beschikbaar stellen. Dit geldt met name voor de 3 piloot -vervoerregio’s (Mechelen, Aalst en Westhoek) . Aan de NV Blue -mobility wordt gevraagd om zelf de nodige inspanningen te leveren om data te bekomen bij de NMBS, De Lijn, AWV en steden en gemeenten. Omdat er momenteel ook studies lopen bij het Fietsberaad Vlaanderen en rond P+R in Vlaams -Brabant moeten de resultaten van het implementatieplan hieraan worden getoetst. Daartoe worden minsten 2 overlegmomenten voorzien met de afdeling Beleid en Fietsberaad Vlaanderen. Het resultaat van de opdracht moet een duidelijk implementatieplan met verschillende fases zijn. De output moet goed bruikbaar zijn voor bespreking in de vervoerregioraden in de 3 pilot-vervoerregio’s.

Uw tags

Implementatieplan, Vlaanderen, Blue-bike, Mobiliteitsknooppunten

Beschrijving 

Doel en opzet

Het hoofddoel is het inzichtelijk maken van de meest potentiële Blue-bike locaties in Vlaanderen om op basis hiervan in de toekomst doelgericht het systeem uit te kunnen breiden. Er moet een concreet en globaal implementatieplan ontstaan voor de verdere uitrol van de Blue-bike in Vlaanderen.
Het doel moet bereikt worden aan de hand van toepassing van een rekenmethode die voortkomt uit de studie ‘Succesfactoren Blue-bike’ in combinatie met input van direct betrokken partijen van de Blue-bike.

Organisatie en financiering

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Blue-mobility (Joeri de Visser) in opdracht van het MOW-Vlaanderen (Mobiliteit en openbare werken). Financiering is geregeld door de Vlaamse overheid.

Periode en beschikbaarstelling

Onderzoek vond plaats van januari 2017 – april 2017.

Werkpakketten
  1. Rangschikken van gemeenten op basis van het aantal ondernemingen.
  2. Alle Vlaamse gemeenten worden gescreend, op een kwantitatieve manier, om het niveau potentieel van Stations, Haltes en/of P+R Fiets locaties te bepalen. Hierbij wordt gekeken naar soort ondernemingen, oppervlakte van het totaal aantal ondernemingen, dichtheid van het aantal Blue-bike locaties in de omgeving en de mate van toerisme.
  3. Bij de gemeenten die een positieve uitslag van deze screening hadden, is er vervolgens een kwalitatieve screening gedaan, door in kaart brengen van meerdere locaties in een gemeente, positionering attractiepolen, fietsbaarheid van de omgeving en lokale ontwikkelingen.
  4. Tot slot werden de voorkeurslocaties vastgesteld op basis van het meeste potentieel.
Toepassingen

Het resultaat van dit onderzoek is een uitgebreid rapport waarin de resultaten van de rekenmethode worden beschreven en uiteindelijk een rangschikking van voorkeurslocaties is vastgesteld op basis van het meeste potentieel.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

De Blue-bike kan vergeleken worden met de in Nederland steeds meer opkomende OV-fiets.

Publicaties en referenties

Implementatieplan Blue-bike: Studie naar potentieel van Blue-bike in Vlaanderen.

Betrokken maatschappelijke partijen

MOW, Provinciale Mobiliteitscoördinatoren, De Lijn, NMBS, Fietsberaad, grootsteden.

Gerelateerde projecten

PM

Gerelateerde toepassingen

PM

Vervolgonderzoek

Onbekend.

Links

http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Bijlagen/2017-05-23%20Potentieel%20Blue-bike%20locaties%20Vlaanderen%20%28klein%20formaat%29.pdf

Andere media

https://www.blue-bike.be/nl/

Tekst- en beeldrechten

NV Blue-mobility

Contactgegevens

Joeri de Visser
joeri.devisser@blue-mobility.be