Fietsen in Nederland: Patronen, trends en beleid

Fietscommunity

Domeinen: , , , Kringen: , Onderzoekstypen: ,
ProjectnaamMatrix

Fietsen in Nederland: Patronen, trends en beleid

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

CROW-Fietsberaad

Projectomgeving

Fietsen in Nederland

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Fietscommunity

Trekker Fietscommunity

Jan Klinkenberg

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

In het kader van het kennisprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad hebben jonge onderzoekers de gelegenheid gekregen om de wetenschappelijke kennis over de fiets te verdiepen.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit
(E2) Efficiënte stad
(E3) Economie
(E5) Sociale cohesive

Kringen

(C1) Bovenbouw
(C2) Middenveld

Onderzoekstypen

(R2) Toegepast wetenschappelijk
(R4) Toegepast beleidsmatig

Samenvatting

Hoewel er in Nederland veel wordt gefietst, is er te weinig kennis over de motiverende en belemmerende factoren van het fietsgebruik. Als de kennis er dan wel is, is er vaak de vraag hoe deze kennis vertaald moet worden naar fietsbeleid dat ook daadwerkelijk effectief is. Waar we de fiets wel als belangrijk middel voor duurzame mobiliteit zien, moeten beleidsmakers begrijpen wat de drijfveren achter het gebruik van deze tweewieler zijn, welke trends zich voordoen, wat toekomstige ontwikkelingen zullen zijn en welke nieuwe technologisch innovaties mogelijk zijn en in ontwikkeling zijn. In het kader van het kennisprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad hebben jonge onderzoekers de gelegenheid gekregen om de wetenschappelijke kennis over de fiets te verdiepen. Zo is in een project gekeken naar trends, fietspatronen en effectiviteit van beleid en in een ander project naar de potentie van de fiets-OV-combinatie. Tenslotte is de potentie van de elektrische fiets onderzocht.

Uw tags

Beïnvloeding, Fietsbeleid, Stimuleren, Wetenschappelijke kennis

Beschrijving 

Doel en opzet

Het doel is het maken van een vertaalslag van de resultaten van het onderzoek naar concrete adviezen voor beleidsmakers.

Organisatie en financiering

Om inzichten van onderzoekers uit de wetenschapswereld te koppelen aan ervaringen van organisaties uit de praktijk en om de onderzoekers door de praktijk te laten inspireren is de Fietscommunity opgericht, een community of research and practice waarin naast de onderzoekers ook meerdere kleine en grote praktijk-organisaties aan deelnemen. Deze publicatie is een resultaat van de community en vindt zijn financiering in de overheid.

Periode en beschikbaarstelling

Onderzoek is afgerond en gepubliceerd in 2014.

Werkpakketten

Om het doel te bereiken is er op 4 grote onderwerpen onderzoek uitgewerkt in de publicatie.
1. Fietspatronen en fietstrends
2. Speerpunten voor effectief gemeentelijk fietsbeleid
3. Fiets plus trein als groeimarkt
4. De potentie van de elektrische fiets

Toepassingen

Een uitgebreide publicatie met de resultaten van de onderzoeken naar patronen en trends van het fietsen in Nederland.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Publicatie CROW-Fietsberaad: Fietsen in Nederland: Patronen, trends en beleid

Betrokken maatschappelijke partijen

Fietscommunity, waaronder Fietsersbond, diverse overheden, bedrijven en adviesbureaus.

Gerelateerde projecten

PM

Gerelateerde toepassingen

PM

Vervolgonderzoek

De Fietscommunity is continu in beweging, waarbij er steeds meer kennis boven tafel komt en de resultaten uit dit onderzoek elke keer aangescherpt en verbeterd worden.

Links

http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/Publicatie-26_Fietspatronen.pdf

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

CROW-Fietsberaad

Contactgegevens

Jan Klinkenberg
jan.klinkenberg@platform31.nl