Dutch Cycling Intelligence program

Joost de Kruijf (BUAS)

Breda University of Applied Sciences (BUAS) –  Dutch Cycling Intelligence program

Het Dutch Cycling Intelligence (DCI) heeft als doel om de data-gedreven fietsbeleidsinnovatie te versnellen door het ontwikkelen van een samenwerkingsecosysteem waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar versterken. Door toegepast wetenschappelijke onderzoeken worden beleidsmatige vragen terug vertaald naar de gewenste inzichten vanuit de data.

Waar Nederland veel specialisten kent op het gebied van fietsbeleid en fietsgedrag, wordt er vanuit het DCI-programma onderscheid gemaakt naar vier fasen in de beleidscyclus: plan, design/build, sell en evaluate. Elke fase kent haar eigen gewenste inzichten van maatschappelijke kosten/baten analyses voor de aanleg van hoogwaardige fietsinfrastructuur tot beleidsevaluaties en fietsnetwerk prestatieanalyses.

Focus op fietsnetwerkprestatie, fietsgedrag en beleving

De meest bekende bijdrage aan de data-gedreven fietsbeleidsinnovatie is het vertalen van GPS-data naar fietsnetwerkprestatie, waarbij naast fietsvolumes uit telprogramma’s ook routes, vertragingen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. In samenwerking met academische partners wordt dit onderzoek verder verdiept. Op basis van deze fietsbereikbaarheid is het Bicycle Oriented Development (BOD) concept ontwikkeld, waarbij de wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkelingen en fietsbereikbaarheid kunnen worden verkend. Daarnaast heeft onderzoek naar wayfinding en fietsbeving- en gedrag op hoogwaardige fietsroutes standaard toegepast wordt op landelijk niveau.

Partners

Vanuit het DCI-programma wordt veel kennis en inzichten direct gedeeld binnen het nationale Tour de Force programma. Daarnaast wordt met verschillende partners actief samengewerkt om de beleidsvraag om te zetten naar gewenste informatie voor verschillende provincies, regio’s en gemeenten. Daarnaast wordt ook actief samengewerkt met specialisten en adviesbureaus om data om te zetten naar gewenste informatie en implementatie in het werkveld.

 

Contactgegevens Fietscommunity:
Rob van der Bijl
robvanderbijl@favas.net

De tekst in deze bijdrage is samengesteld door:
Joost de Kruijf