Een investeringsagenda voor de wetenschap

Redactie Fietscommunity

Een investeringsagenda voor de wetenschap

De Fietscommunity bereidt zich voor op de versterking van de kennisinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek naar ‘actieve mobiliteit’. De Vereniging van Nederlandse Universiteiten bepleit een investeringsagenda (mei 2021) en onderstreept het belang van ongebonden onderzoek. Dit sluit naadloos aan bij de gedachten die binnen de Fietscommunity leven. Daarom wordt hieronder de opening van het betoog weergegeven dat zeker bij kan dragen aan de beoogde kennisinfrastructuur.

Het voorstel van de Kenniscoalitie: investeer in onderzoek en innovatie

De Kenniscoalitie aan het woord … Nederland is door de coronapandemie in een ongekende maatschappelijke en economische crisis geraakt. Niet alleen de zorg, maar het totale maatschappelijke systeem en onze economie staan onder grote druk. De universiteiten kunnen met onderwijs, onderzoek en innovatie een essentiële bijdrage leveren aan het herstel en aan een wend- en weerbaar Nederland. Investeren in de kennissector, en in het bijzonder de universiteiten, is daarom van groot belang. In onze brief aan de informateur vragen we het volgende kabinet daarom om € 1,1 miljard te investeren in de universiteiten.

Nederland heeft de ambitie uitgesproken 2,5% van haar BBP aan onderzoek en innovatie (R&D) te besteden. We hebben deze ambitie, omdat we weten dat onze welvaart ook in de toekomst zal afhangen van onze kracht als kenniseconomie. Daarvoor is continue vooruitgang op het gebied van onderzoek en innovatie nodig: nieuwe ideeën, nieuwe producten, nieuwe oplossingen. Maar Nederland loopt internationaal ver achter. In de praktijk geven we slechts iets meer dan 2% uit aan R&D. En dat terwijl landen als Duitsland, Zweden, Zwitserland en Denemarken ongeveer 3% uitgeven en Duitsland er zelfs aan werkt dit te verhogen naar 3,5% (zie hier voor de grafiek R&D financiering). Als Nederland een succesvolle kenniseconomie wil blijven, dan zijn extra investeringen vanuit overheid én bedrijfsleven dus hard nodig.

De Nederlandse kennisinstellingen en het Nederlandse bedrijfsleven – verenigd in de Kenniscoalitie – hebben voorgesteld dat het volgende kabinet een stabiel groeipad inslaat. Door jaarlijks de publieke investeringen in R&D met 300 tot 380 miljoen euro te verhogen, zijn deze aan het eind van de kabinetsperiode ruim een miljard hoger. Zo versterken we stapsgewijs de Nederlandse kennissector. En daarmee de Nederlandse samenleving en economie.

Het overgrote deel van deze middelen wil de Kenniscoalitie inzetten voor de brede basis van het onderzoek‐ en innovatiebestel. De afgelopen jaren lag de focus immers vooral op thematisch onderzoek dat sneller resultaat moest opleveren. Maar alleen met heel gericht korte termijn onderzoek redden we het niet. Voor een sterk kennisecosysteem is juist ook ruimte nodig voor ongebonden onderzoek. De Kenniscoalitie stelt daarom voor om de extra middelen onder meer te gebruiken voor verhoging van de basisfinanciering van universiteiten: om talentvolle wetenschappers aan te nemen en te behouden, om ongebonden onderzoek in de breedte mogelijk te maken en om te investeren in de beste onderzoeksfaciliteiten bij de kennisinstellingen. Dat dit hard nodig is bleek recent nog. Onderzoeksbureau PwC concludeerde na een vraag van de Tweede Kamer dat de bekostiging van universiteiten tekort schiet: er is een investering van €1,1 miljard nodig om het niveau van het academisch onderwijs en onderzoek in Nederland te handhaven.

Extra investeringen van de overheid in R&D zijn niet alleen waardevol op zichzelf. Ze vormen ook de sleutel tot de verhoging van investeringen door bedrijven. Zo zorgen we, in combinatie met de investeringen die al zijn aangekondigd via het Groeifonds, voor een goede balans tussen investeringen in de basis en in thematisch onderzoek.

Lees verder op: https://www.investereninwetenschap.nl/investeringsagenda-voor-de-wetenschap/

Informatie & contact:

Vereniging van Nederlandse Universiteiten
Secretariaat
Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
070 3110920
secretariaat@awti.nl
www.awti.nl

Vereniging van Universiteiten
Lange Houtstraat 2
Postbus 13739
2501 ES Den Haag
070  3021400
post@vsnu.nl

Contactgegevens Fietscommunity:

Rob van der Bijl
robvanderbijl@favas.net

Tekst in deze bijdrage is overgenomen uit:
Investereninwetenschap.nl/

Afbeelding bij deze bijdrage:
Vereniging van Universiteiten