Fietsen en lopen

Nog meer dan altijd al de bedoeling is geweest, zal de Fietscommunity de komende tijd aandacht besteden aan lopen. Fietsen en lopen vullen elkaar immers aan en niet voor niets worden ze tezamen aangeduid als ‘actieve mobiliteit’.

Momenteel wordt bovendien bekeken hoe en wanneer onderzoek in kaart kan worden gebracht dat (ook) betrekking heeft op lopen. Daarbij zullen nadrukkelijk ook buitenlandse bronnen worden gebruikt. Immers, dit onderwerp heeft buiten Nederland, veelal aangeduid als ‘non motorized transport’ (NMT), reeds lange tijd veel aandacht.

Overigens is van meet af aan het fietsen door de Fietscommunity beschouwd als vorm van vervoer dat kan bijdragen aan een doeltreffende mobiliteit – waaronder het lopen! Fietsen is immers onderdeel van het gehele mobiliteitssysteem. Er moet daarom worden onderzocht hoe dit systeem (nog) beter kan functioneren en hoe het fietsen en het lopen hierin een rol kunnen spelen. Zie verder de uitleg over de matrix-kennisbank.

VNG, Tour de Force en CROW-KpVV brachten een inspiratiedocument uit om professionals handvatten te bieden voor het bevorderen van fietsen en lopen in het kader van de Omgevingswet. Dat document vindt u hier.