Fietsen in de anderhalvemetersamenleving

In de afgelopen weken hebben steden binnen en buiten Europa op straat extra ruimte gemaakt voor fietsers en voetgangers. Er zijn minder auto’s op de weg en het openbaar vervoer wordt door angst voor besmetting minder gebruikt. Het aantal voetgangers en fietsers in die steden neemt juist toe. Alleen met meer ruimte kunnen zij veilig afstand houden.

De Fietsersbond schreef hierover een artikel. Dat vindt u hier. Daarnaast werd door de Fietsersbond ook een advies aan het ministerie van I&W en andere overheden aangeboden: Fietsen in de anderhalvemetersamenleving