Veilig terug naar school met de ”schoolstraat”

Hoe kan je het gebied rondom scholen zo inrichten dat het voor ouders en kinderen mogelijk is om een veilige afstand te houden? Dit vormde onderdeel van de notie ‘Verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs 11 mei 2020’ van het Fietsberaad, GMNI, Ruimte voor lopen en Tour de Force.

In dit artikel leest u meer over de inrichting van de schoolstraat als ondersteuning bij terugkeer naar de basisschool.

Op 7 mei is er Kennissessie in de vorm van een webinar over dit onderwerp voor gemeentelijke verkeersdeskundigen. Aanmelden kan hier.