Nationaal Verkeerskunde Congres 2019 – Call for Papers

CALL FOR PAPERS – INLEVEREN KAN TOT EN MET 30 AUGUSTUS 2019

Het Nationaal Verkeerskundecongres (NVC) roept betrokkenen op om papers in te leveren  die vakgenoten van nieuwe inzichten en ideeën kunnen voorzien op het gebied van verkeer en mobiliteit. Het is tot en met 30 augustus 2019 mogelijk om uw inzending te versturen.

Het onderwerp van een NVC-paper is vrij.  Naast de vrije onderwerpkeuze kan er ook worden gekozen om aan te haken bij het transitiethema van dit jaar: ‘Hoe neemt u de achterban mee?’

Dit jaar kunt u deelnemen aan drie categorieën papers: 

  • Presentatiepapers (nieuwe vakkennis met een toegepast wetenschappelijk karakter; u maakt kans op de Prijs voor de Beste Bijdrage)
  • Discussiepapers (nog in fase van idee-vorming of onderzoek en u staat open voor feedback van vakgenoten)
  • Praktijkpapers (u levert een bijdrage aan het vakgebied, maar voldoet niet aan een presentatiepaper of discussiepaper)