Onderzoek KiM: Nog geen einde aan groei fietsgebruik

© Nationale Beeldbank

Volgens een recent verschenen onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) zal het fietsgebruik de komende jaren nog verder toenemen. In een onderzoek Mede door de groei van het aantal hogeropgeleiden, die de fiets meer gebruiken, en verdergaande verstedelijking zal de druk op fietspaden toenemen. 

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft een onderzoek uitgevoerd naar maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het woon-werkverkeer. Het kwalitatieve onderzoek richt zich vooral op een aantal voorspellingen die met vrij grote zekerheid zijn te maken op welke terreinen de gevolgen merkbaar zijn.

In de eerste plaats zal het aantal hoog opgeleide werknemers verder groeien. Aangezien hoger opgeleiden meer gebruik maken van de fiets en het openbaar vervoer en hun reisafstand tussen de woon- en werklocatie vaak groter is, resulteert dit in een verwachte toename van de gemiddelde reisafstanden en reistijd. Daarnaast is er een verwachte afname autogebruik. De toename zal tevens leiden tot een toename van het aantal woon-werkverplaatsingen, aangezien hogeropgeleiden meer participeren op de arbeidsmarkt en de aanwezigheid van hogeropgeleiden tot een aanwas van nieuwe banen leidt.

De voorspellingen duiden verder op een verder toenemende verstedelijking de komende tien jaar. Het KiM voorspelt daardoor dat er een toenemende druk op fietspaden en het openbaar vervoer zal zijn, omdat dit de twee stedelijke vervoersmiddelen bij uitstek zijn.

Duurzaam mobiliteitsmanagement heeft een afnemend effect op het aantal verplaatsingen voor woon-werkverkeer. De omvang zal echter afhangen van de mate waarin Nederlandse werkgevers duurzaam mobiliteitsmanagement zullen gaan toepassen.

Het volledige rapport is hier te vinden.