Nieuw groot fietsproject in het SURF-programma

De Raad van Toezicht van VerDuS heeft op 16 december 2015 subsidie aan vijf grote SURF-projecten toegekend, elk een omvang van 1,8 tot 2,5 miljoen euro inclusief de cofinanciering van deelnemende praktijkpartijen. Een van die projecten is ‘Smart Cycling Futures’. Fietsen heeft enorme potentie voor leefbare en duurzame stedelijke regio’s. Dit project onderzoekt in de periode 2016-2020 de mogelijkheden voor en effecten van een ‘slimmer’ fietssysteem. Wetenschap en praktijk werken nauw samen in ‘living labs’, waar sociale en technologische innovaties worden uitgeprobeerd en geëvalueerd. Het kennisconsortium bestaat uit UU (prof. Rob Raven), UvA, TUE, Tilburg Universiteit, Windesheim, Ministerie IenM, Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Eindhoven, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, provincie Noord-Brabant, provincie Utrecht, provincie Overijssel en CROW.

Be the first to comment

Leave a Reply