Cycling safe and sound

Agnieszka Stelling

Domeinen: , Kringen: Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix Cycling safe and sound

Cycling safe and sound, The impact of quiet electric cars, listening to music and conversing on the phone on cyclists’ auditory perception and cycling safety

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Technische Universiteit Delft

Projectomgeving

Elektrische auto’s in combinatie met fietsers.

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Agnieszka Stelling

Trekker Fietscommunity

Agnieszka Stelling

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

Wat doet geluid met de veiligheid op de weg voor fietsers? Dat muziek en telefoon een bepaalde invloed hebben staat vast, maar de invloed van wel of geen geluid bij elektrische auto’s is onduidelijk.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit

Kringen

(C1) Bovenbouw

Onderzoekstypen

(R1) Wetenschappelijk

Samenvatting

Fietsers blijken elektrische auto’s minder goed te kunnen lokaliseren dan auto’s met een diesel- of benzinemotor. Dat is vooral het geval als ze op lage snelheid rijden. Het lokaliseren blijkt bovendien lastiger als het geluid van recht achter de luisteraar vandaan komt. In een laboratoriumsetting moesten personen uit drie leeftijdscategorieën geluiden lokaliseren. Vooral de oudere leeftijdscategorie kon de geluiden van (zowel conventionele als elektrische) auto’s minder goed lokaliseren. Het is ook nog maar de vraag of het toevoegen van kunstmatig geluid aan elektrische auto’s een oplossing is, want het detecteren van elektrische auto’s met aanvullend geluid is waarschijnlijk nog steeds lastig in een lawaaiige omgeving.

Een ander onderdeel van het onderzoek betreft het muziek luisteren en bellen op de fiets. Dat eerste beïnvloedt het goed kunnen horen van het omringende verkeer meer dan dat tweede. Luisteren naar muziek  is populairder dan telefoneren, vooral bij fietsende tieners, daarnaast is de impact van het luisteren naar muziek op de auditieve waarneming van fietsers hoger dan de impact van telefoneren. De jongeren geven aan dat zij bij het telefoongebruik compensatie-strategieën toepassen. Bij het muziek luisteren zijn dit: de muziek zachter of uit zetten als dat nodig is, vaker rondkijken, of één oortelefoon gebruiken in plaats van beide. Bij het voeren van een telefoongesprek geven de tieners het vaakst aan dat zij hun snelheid verlagen, het gesprek kort houden, en vaker rondkijken. Bij observatie-onderzoek in het verkeer bleken jongeren echter nauwelijks beter om zich heen te kijken. Het gebeurde zelfs zo weinig dat dit onderzoeksonderdeel voortijdig moest worden gestopt, om de deelnemende fietsers niet te veel in gevaar te brengen.

In tegenstelling tot fietsende tieners, luisteren oudere fietsers zelden naar muziek. Telefoneren doen ze ook zelden. Maar voor deze leeftijdsgroep is het volgens haar wel problematischer dan voor jongere fietsers om op hun gehoor naderende auto’s te detecteren en te lokaliseren.

Uw tags

Elektrische auto, Geluid, Verkeersveiligheid, Telefoongebruik, Muziek

Beschrijving 

Doel en opzet

Het doel van dit project is om een inzicht te krijgen in de invloed van geluid op de verkeersveiligheid, met daarbij de focus op de invloed die geluid toevoegen aan een elektrische auto zou uitoefenen op deze verkeersveiligheid. Om dit doel na te kunnen streven is er onderzoek uitgevoegd via een laboratoriumonderzoek, een vragenlijst en een praktijkonderzoek. Dit werd onderzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

1. In hoeverre beïnvloeden het telefoneren en luisteren naar muziek de auditieve waarneming van verkeersgeluiden en de veiligheid van fietsers?

2. In hoeverre vormen akoestische eigenschappen van (hybride) elektrische auto’s een veiligheidsrisico voor fietsers?

Organisatie en financiering

Gefinancierd door de Universiteit Delft.

Periode en beschikbaarstelling

Het onderzoek is afgerond in 2018.

Werkpakketten

Stelling onderzocht voor drie situaties de rol van geluid: het kunnen lokaliseren van (stille) elektrische auto’s, het luisteren naar muziek op de fiets en het telefoneren op de fiets. Ze gebruikte hiervoor verschillende onderzoeksmethoden, waaronder een laboratoriumonderzoek, een vragenlijstonderzoek via internet en een onderzoek in het echte verkeer. Ze richtte zich op drie leeftijdsgroepen: tieners (16-18 jaar), volwassenen (30-40 jaar) en ouderen (65-70 jaar oud).

Toepassingen

Een proefschrift waarin uitgebreid wordt ingegaan op de impact van stille elektrische auto’s, het luisteren naar muziek en het gebruik van de telefoon op fietsveiligheid.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Publicatie ‘Cycling safe and sound’

Betrokken maatschappelijke partijen

SWOV, Radboud Universiteit Nijmegen

Gerelateerde projecten

PM

Gerelateerde toepassingen

PM

Vervolgonderzoek

Toekomstig onderzoek zou het gebruik van auditieve signalen onder fietsers in landen met lage fietsdichtheden of minder uitgebreide fietsinfrastructuur kunnen onderzoeken. Toekomstige studies zouden verder kunnen onderzoeken hoe auditieve en visuele informatie geïntegreerd wordt tijdens het fietsen. Bovendien is het belangrijk dat toekomstige studies voldoende gegevens verzamelen om het ongevalsrisico van elektrische auto’s te kunnen berekenen

Links

https://smartcyclingfutures.nl/onderzoek-naar-free-floating-deelfietsen/

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

ResearchGate, Alrik Stelling

Contactgegevens

Agnieszka Stelling
info@swov.nl