Ring-Ring Fiets je Rijk

Janine Hogendoorn

Domeinen: , , Kringen: Onderzoekstypen: , ,
ProjectnaamMatrix Ring-Ring

Ring-Ring Fiets je Rijk

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Janine Hogendoorn

Projectomgeving

Fietsersbond, Ministerie van I&M, Zorgverzekeraars, gemeenten, lokale ondernemers

Projectonderzoeker of -uitvoerder

De Fietscoalitie

Trekker Fietscommunity

Janine Hogendoorn

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

Zorgkosten bedroegen in 2011 ruim € 89 miljard en stijgen door. 30% van de bevolking lijdt aan welvaartziektes, zoals obesitas, hart- en vaatziekten, diabetis of altzheimer. Specialisten verwachten de komende 15 jaar een enorme toename van deze welvaartziektes onder de bevolking, die ook nog eens vroeger zullen aanvangen. Uit recent onderzoek blijkt ook dat fijnstof (o.a. uitstoot motoren van verkeer) een significant risico vormt voor de gezondheid (met name aan de longen).

Het landelijk ziekteverzuim in Nederland lag in 2010 op 4,2%. Dit komt omgerekend neer op €12,6 miljard aan verzuimkosten per jaar. De bevolking vergrijst en lijkt steeds zieker te worden. Files kosten het Nederlands bedrijfsleven jaarlijks €1,2 miljard euro. 50% van de mensen neemt de auto voor ritten korter dan 7,5 km, terwijl gemiddeld 60% van de beroepsbevolking op maximaal 14 km afstand van haar woning werkt. Tijd voor verandering. De techniek van nu maakt het mogelijk. Er is sprake van een noodzaak voor duurzame, maatschappelijke manier van leven. Er is immers maar één aarde.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit
(E3) Economie
(E5) Social cohesive

Kringen

(C3) Basis

Onderzoekstypen

(R3) Toegepast Technisch
(R4) Toegepast Beleidsmatig
(R5) Vrij (en overige)

Samenvatting

Er is een aantal partijen die belanghebbend zijn bij fietsers. Elke euro geïnvesteerd in fietsers levert acht euro aan diverse besparingen op, zoals bereikbaarheid, onderhoud wegen, gezondheid, ziekteverzuim, openbare ruimte, etc. De partijen die belang hebben bij meer fietsers zijn: zorgverzekeraars, werkgevers, gemeenten en lokale ondernemingen. De win-winsituatie is letterlijk voor ieder van hen aanwezig. Zij kunnen de bestaande fietsers ‘makkelijk’ belonen. Ze opereren los van elkaar, en samen maken ze het verschil. Zorgverzekeraars kunnen via dit systeem de fietsers belonen met kortingen op verzekeringen, werkgevers kunnen de werknemer belonen met een mobiliteitsbudget wat het hoogste zal zijn als ze voor de fiets kiezen, de overheid beloont door fiscaal aantrekkelijke fietskilometervergoeding en leaseconstructies voor elektrische fietsen en lokale ondernemingen kunnen hun eigen kortingen of aanbiedingen ontwikkelen. Op die manier heeft elke belanghebbende van de fiets een eigen manier om de fietser te belonen voor de keuze voor de fiets.

Uw tags

Gezondheid, beloningsstructuur, fietskilometers, zorgverzekeraars

Beschrijving 

Doel en opzet

Het doel is om reizen met de fiets aantrekkelijker te maken door kortingen en aanbiedingen aan de fietser voor te stellen als beloning voor het gebruik van de fiets in plaats van de auto of het openbaar vervoer. Het aantal fietskilometers kan worden geregistreerd met een app op de smartphone.

Organisatie en financiering

De belanghebbenden kunnen tegen een kleine vergoeding onderdeel uit maken van het project, waardoor de financiering plaats kan vinden. De app voor de gebruikers kan gratis worden gedownload.

Periode en beschikbaarstelling

2013 tot heden

Werkpakketten

Er wordt gestart met een pilot in IJburg in Amsterdam om te kijken hoe zowel fietsers als belanghebbenden hierop reageren. Ook Amsterdam Oost zal snel betrokken worden door de belanghebbenden te informeren en te inventariseren om mee te doen. Na verloop van tijd zal het speelveld zich uitbreiden en over de hele wereld kunnen verspreiden.

Toepassingen

Van het plan en de eerste resultaten van de pilot op IJburg is een rapport uitgebracht. http://ring-ring.nu/wp-content/uploads/2015/01/NL-in-10-jaar-gezondste-en-schoonste-land-en-voorbeeld-voor-anderen2.pdf

Tevens is de app ontwikkeld die nodig is om de data voor het project te kunnen verzamelen. Ook de website http://ring-ring.nu/ bevat informatie.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Rapport over het project
http://ring-ring.nu/wp-content/uploads/2015/01/NL-in-10-jaar-gezondste-en-schoonste-land-en-voorbeeld-voor-anderen2.pdf

Betrokken maatschappelijke partijen

Werkgevers, zorgverzekeraars, gemeentes en lokale ondernemingen.

Gerelateerde projecten

– TNO, Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk
– Rijksoverheid, Green Deal Fiets in het woon-werkverkeer

Gerelateerde toepassingen

http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/2010%20033%20Beleidsadvies%20Stimuleren%20van%20fietsen%20naar%20het%20werk%20.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vergaderstukken/2012/12/03/tekst-van-de-green-deal-fiets-in-het-woon-werkverkeer

Vervolgonderzoek

Randstedelijke gebieden worden via fietssnelwegen aan elkaar verbonden. Deze plannen zijn er al. Als de fiets als volwaardig mobiliteitspartner kan worden doorberekend (net als auto en OV) is de overheid in staat om bijv. reiskosten gemaakt op fiets als onbelast te beschouwen. De Fkm-vergoeding kan dan ook een aantrekkelijk tarief toebedeeld krijgen (bv €1,00 per Fkm), zodat de keus ervoor automatisch de voorkeur verdiend. In de motivatie achter dergelijke besluiten liggen ten grondslag: milieu, gezondheid, klimaatdoelstellingen, gedragsverandering. Het blijft ten slotte een eigen keus. En gezond gedrag wordt beloond. Idealiter nog te ontwikkelen door een financiële instelling: een (financial) leaseapplicatie die de lokale fietsenmakers kunnen gebruiken voor de verkoop van zijn elektrische fietsen (verlaagt de aanschafdrempel aanzienlijk). De gevraagde instellingen (Rabobank en ABNAMRO) vinden de leasebedragen te laag, waardoor het voor hen niet rendabel genoeg is.

Links

http://ring-ring.nu/wp-content/uploads/2015/01/NL-in-10-jaar-gezondste-en-schoonste-land-en-voorbeeld-voor-anderen2.pdf

http://ring-ring.nu/

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Ring Ring

Contactgegevens

Janine Hogendoorn
Janine.hogendoorn@planet.nl
06-55895225
020-4221451